طبق تجربیات گذشته، شرکت های دولتی اصولا  فاقد کارایی و بهره وری مناسبی هستند و مزیت رقابتی نیز در استراتژی های این شرکت ها وجود ندارد. بر این اساس باید مدل واگذاری و یا مولد سازی، مدلی صحیح باشد. اما آیا اینگونه است؟

به گزارش بورس امروز؛ طبق تجربیات گذشته، شرکت های دولتی اصولا  فاقد کارایی و بهره وری مناسبی هستند و مزیت رقابتی نیز در استراتژی های این شرکت ها وجود ندارد. بر این اساس باید مدل واگذاری و یا مولد سازی، مدلی صحیح باشد. در راستای اجرای این مدل می تواند به  واگذاری بلوک شرق به بخش خصوصی به شکل یونیت در بعد از جنگ جهانی دوم اشاره کرد که  واحدها از بخش دولتی به بخش خصوصی کارا از لحاظ فنی واگذار شدند.

اما در کشور ما در جهت اجرای مولد سازی باید به ضعف ساختار مالی و سرمایه ای در بخشی از این دارایی های دولت که قرار است واگذار شوند، اشاره کرد. با توجه به بهای تمام شده پول و تامین مالی موجود در دولت،  این اقدام، فرصت مناسبی برای استفاده از هزینه سرمایه و یا مزیت های تورمی نیست. فناوری ها در این شرکت ها قدیمی است. لذا فناوری های مورد نیاز برای به روز رسانی این شرکت ها و برای رسیدن به هدف مولدسازی باید در ابتدا بحث تامین مالی را پوشش دهد. موضوع تامین مالی نیز خود نیازمند یک تخصیص بهینه است.

در سیستم بودجه ای کشور، دولت برای تامین مالی ناگزیر به واگذاری دارایی  های خود است و در شرایط فعلی راه حلی دیگری برای دولت قابل تصور نیست. لذا با تدبیر  در این واگذاری ها، می توان به اصلاح تراز خانوارها از طریق این مولدسازی ها پرداخت تا به واسطه آن ارزش دارایی های خانوارها به یک دارایی مشخص تبدیل شود. در گذشته این اقدام از طریق سهام عدالت انجام شد که می توان از آن در حال حاضر به شکل موفق تر و صحیح تری استفاده نمود.

بیشتر بخوانید:  «مولدسازی»، فروش املاک مازاد و صرفا دولتی است

ضمن آنکه موضوع مولد سازی بحث موفقی است که در دنیا و کشورهای توسعه یافته با ابزارها و روش های مناسب مورد استفاده قرار گرفته است. اما معمولا ما در واگذاری و پیاده سازی مدل صحیحی از واگذاری موفق نبوده ایم. اگرچه در بخش هایی مانند توسعه بازار سرمایه هم به خوبی عمل کرده ایم. لذا این اقدام می تواند در دوره یک الی 5 ساله صورت پذیرد. ضمن آنکه ظرفیت های بازار پول اعم  از نیروی متخصص، سرمایه بخش خصوصی در داخل و یا خارج از کشور و فرصت های مالیاتی در حال حاضر برای بازار سرمایه نیز وجود دارد و حتی می توان خانوارها را نیز  به لحاظ حمایت سیاست های اقتصادی و اجتماعی نیز وارد این تقسیم بندی و واگذاری ها نمود.

حفظ ثروت ملی و انتقال نقش به نقش آن به نسل های آینده را با واگذاری صحیح می توان در خانوارها انجام داد. می توان به پشتوانه این دارایی، با تامین مالی ضروری برای پوشش بخشی از هزینه های سنگین، فاصله و شکاف طبقاتی موجود در جامعه بهینه کرد.

در این میان دولت باید با ابزارها و آپشن های در دست، به بهبود فضای کسب و کار و روزمره مردم و حمایت از بخش های خصوص سهامداری و سرمایه گذاران از طریق مولد سازی مبادرت ورزد. با کارا کردن مولد سازی در کشور ، ثروت ملی و به تبع آن درآمد ملی و سرانه نیز افزایش خواهد یافت. اصلاح زیرساخت های لازم نیاز به زمانی 4 الی 5 ساله دارد.  طی این مسیر نیازمند دست کشیدن دولت از رقابت با بخش خصوصی و حمایت و تشویق و ترغیب افراد دارای اهلیت برای مدیریت دارایی هایش است تا در یک بازار کارآمد و منصفانه، اهل اهلیت دار، مدیریت و مالکیت دارایی را در اختیار گیرند.

بیشتر بخوانید:  تجلی در نیمه نخست سال جاری 50 درصد افزایش سرمایه می دهد

در این میان می توان به موضوع خودرو سازی اشاره کرد که طی یکی دو سال اخیر چندین رقیب خوب و سرحال در حال اضافه شدن به بخش خصوصی و صنعت خودرو است.

  • نویسنده : محمد جواد خلیلی، معاون سرمایه گذاری و عضو هیئت مدیره هلدینگ صنعت و معدن اعتماد ایرانیان
  • منبع خبر : نشریه بورس امروز