گویا طبق برخی برنامه ها و اظهارنظرها فروش بخشی از این اموال و دارایی ها از طریق بازار سرمایه با محوریت یونیت ها و صندوق های املاک و زمین و ساختمان خواهد بود. اگر قرار است بازار سرمایه در این حوزه کمک کند این بازی متقابل و دوطرفه است.

به گزارش بورس امروز؛ گویا طبق برخی برنامه ها و اظهارنظرها فروش بخشی از این اموال و دارایی ها از طریق بازار سرمایه با محوریت یونیت ها و صندوق های املاک و زمین و ساختمان خواهد بود. اگر قرار است بازار سرمایه در این حوزه کمک کند این بازی متقابل و دوطرفه است. اصل اولیه این بازار یعنی اعتماد، بر باد رفته است. لذا تا زمانی که اعتماد به بازار بازنگردد این طرح‌ها وپیشبرد آن از سوی بازار سرمایه نتیجه نخواهد داشت.

اما در مورد اصل طرح مولدسازی… دولت را به شکل یک شرکت خصوصی تصور کنید که برای جبران هزینه ها تا به امروز با استقراض از بانک، کار را پیش برده است. افزایش پایه پولی و تورم و نقدینگی مصائب استقراض از بانک بوده است. اما در شکل جدید، این شرکت سهامی دولتی تصمیم گرفته است که منابع حاصل از فروش دارایی های خود را صرف بخشی از هزینه ها کند. حال دولت شبیه شرکتی است که در حال ورشکستگی است.

اتفاقا دارایی های زیادی دارد که با فروش آنها، به جریان نقدی تبدیل می شود. اما اگر فروش هر یک از این دارایی ها صرف هزینه های جاری، پرداخت حقوق و مواردی از این دست شود، بازنده بزرگ این بازی مردم و در نهایت دولت خواهد بود. اما استفاده این دارایی ها صرف هزینه‌های عمرانی و ایجاد دارایی مولد، اقدام بزرگ و موثری خواهد بود.

در این میان موضوع شفافیت خریداران و قیمت این دارایی ها بسیار حائز اهمیت است که در سمت تقاضای این دارایی ها قرار می‌گیرند. با شفافیت این امر، ریسک انجام کار کمتر خواهد بود. دولت برای انجام چنین اقدامات بزرگی به سرمایه های اجتماعی قوی نیاز دارد تا او را در این موارد همراهی کند.

  • نویسنده : نوید خاندوزی کارشناس بازار سرمایه
  • منبع خبر : نشریه بورس امروز
بیشتر بخوانید:  مزایده سهام سرخآبی‌ها هفتم و دهم اسفند برگزار می‌شود