آمار معاملات بورس کالای شرکت های مهم صنعتی حاضر در بورس اوراق بهادار در هفته منتهی به 98.4.12

محمد هادی حمیدی کارشناس بازار سرمایه،به گزارش عرضه های بورس کالا پرداخته است.

مس مفتول ملی صنایع مس ایران

مقدار تقاضا: ۶۰ تن، مقدار معامله: ۶۰ تن، قیمت پایه: ۶۹۶۵۷۱ ریال (۲٪+) ،بالاترین قیمت: ۶۹۶۵۷۱ ریال ،قیمت پایانی موزون: ۶۹۶۵۷۱ ریال ،ارزش معامله: ۴۱۷۹۴ میلیون ریال ،تاریخ تحویل: ۹۸.۴.۱۷

مس کاتد ملی صنایع مس ایران

مقدار تقاضا: ۲۰۰۰ تن ،مقدار معامله: ۷۲۰ تن ،قیمت پایه: ۶۷۳۹۸۰ ریال (۵٪+)،بالاترین قیمت: ۶۷۳۹۸۰ ریال ،قیمت پایانی موزون: ۶۷۳۹۸۰ ریال ،ارزش معامله: ۴۸۵۲۶۶ میلیون ریال ،تاریخ تحویل: ۹۸.۴.۱۶

شمش ایرالکو

مقدار تقاضا: ۳۰۲۰ تن ،مقدار معامله: ۱۵۰۰ تن ،قیمت پایه: ۲۱۶۱۳۳ ریال (٪۲+) ،بالاترین قیمت: ۲۳۱۲۴۹ ریال ،قیمت پایانی موزون: ۲۲۳۳۵۷ ریال ،ارزش معامله: ۳۳۵۰۳۶ میلیون ریال ،تاریخ تحویل: ۹۸.۴.۱۵

شمش فولاد خوزستان

مقدار تقاضا: ۵۷۰۰۰ تن ،مقدار معامله: ۳۰۰۰۰ تن ،قیمت پایه: ۳۱۹۵۸ ریال، بالاترین قیمت: ۳۳۸۵۸ ریال ،قیمت پایانی موزون: ۳۳۲۷۸ ریال ،ارزش معامله: ۹۹۸۳۲۷ میلیون ریال ،تاریخ تحویل: ۹۸.۵.۸

ورق گرم فولاد مبارکه اصفهان

مقدار تقاضا: ۱۴۰۶۹۰ تن،مقدار معامله: ۱۱۱۹۸۰ تن ،قیمت پایه: ۳۹۸۲۲ ریال (٪۲-) ،بالاترین قیمت: ۵۳۸۸۹ ریال، قیمت پایانی موزون: ۴۹۶۲۷ ریال ،ارزش معامله: ۵۵۵۷۱۹۶ میلیون ریال ،تاریخ تحویل: ۹۸.۶.۳۱

ورق سرد فولاد مبارکه اصفهان

مقدار تقاضا: ۳۹۰۰۰ تن ،مقدار معامله: ۳۰۰۰۰ تن ،قیمت پایه: ۴۵۲۴۲ ریال (۲۰-٪) ،بالاترین قیمت: ۶۰۸۵۹ ریال ،قیمت پایانی موزون: ۵۷۵۴۵ ریال ،ارزش معامله: ۱۷۲۶۳۴۹ میلیون ریال ،تاریخ تحویل: ۹۸.۷.۷

ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان

مقدار تقاضا: ۵۷۵۰ تن ،مقدار معامله: ۳۳۰۰ تن ،قیمت پایه: ۱۱۲۷۳۱ ریال (٪۱۱+) ،بالاترین قیمت: ۱۶۸۸۹۹ ریال ،قیمت پایانی موزون: ۱۶۴۰۶۰ ریال ،ارزش معامله: ۵۴۱۳۹۸ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۸.۷.۷

بیشتر بخوانید:  دغدغه‌های فعالان بازار سرمایه در بودجه ۱۴۰۲ را رفع می‌کنیم/ اقدام های دولت برای بهبود وضعیت بورس

ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان

مقدار تقاضا: ۷۳۰۰ تن ،مقدار معامله: ۵۸۰۰ تن ،قیمت پایه: ۸۲۶۸۵ ریال (٪۱۶+) ،بالاترین قیمت: ۱۰۶۸۳۹ ریال ،قیمت پایانی موزون: ۹۹۰۶۹ ریال ،ارزش معامله: ۵۷۴۵۹۸ میلیون ریال ،تاریخ تحویل: ۹۸.۷.۷

سبد میلگرد فولاد خراسان

مقدار تقاضا: ۱۵۱۳۶ تن ،مقدار معامله: ۵۰۱۶ تن ،قیمت پایه: ۳۵۹۰۸ ریال ،بالاترین قیمت: ۳۷۴۸۹ ریال ،قیمت پایانی موزون: ۳۷۲۹۸ ریال ،ارزش معامله: ۱۸۷۰۸۹ میلیون ریال ،تاریخ تحویل: ۹۸.۴.۱۵

سبد میلگرد مخلوط ذوب آهن اصفهان

مقدار تقاضا: ۱۶۵۲۲ تن ،مقدار معامله: ۴۴۰۰ تن ،قیمت پایه: ۳۵۹۰۸ ریال ،بالاترین قیمت: ۳۶۹۹۹ ریال ،قیمت پایانی موزون: ۳۶۶۰۴ ریال ،ارزش معامله: ۱۶۱۰۵۸ میلیون ریال ،تاریخ تحویل: ۹۸.۵.۹

تیرآهن ذوب آهن اصفهان

مقدار تقاضا: ۱۴۶۵۲ تن ،مقدار معامله: ۳۳۰۰ تن ،قیمت پایه: ۳۵۹۸۰ ریال ،بالاترین قیمت: ۳۷۴۴۵ ریال ،قیمت پایانی موزون: ۳۷۲۳۹ ریال ،ارزش معامله: ۱۲۲۸۹۰ میلیون ریال ،تاریخ تحویل: ۹۸.۵.۹

سبد تیرآهن ذوب آهن اصفهان

مقدار تقاضا: ۱۲۰۵۶ تن ،مقدار معامله: ۳۳۰۰ تن ،قیمت پایه: ۳۵۹۰۸ ریال (۴-٪) ،بالاترین قیمت: ۴۱۱۰۱ ریال ،قیمت پایانی موزون: ۳۹۹۵۲ ریال ،ارزش معامله: ۱۳۱۸۴۰ میلیون ریال ،تاریخ تحویل: ۹۸.۵.۸

شمش آهن و فولاد ارفع

مقدار تقاضا: ۳۶۰۰۰ تن ،مقدار معامله: ۸۰۰۰ تن ،قیمت پایه: ۳۱۹۵۸ ریال ،بالاترین قیمت: ۳۳۶۱۹ ریال ،قیمت پایانی موزون: ۳۳۵۸۵ ریال ،ارزش معامله: ۲۶۸۶۷۸ میلیون ریال ،تاریخ تحویل: ۹۸.۴.۱۸