صندوق های با درآمد ثابت، صندوق سرمایه گذاری در سهام، صندوق های مختلط، صندوق های اختصاصی بازارگردانی، صندوق جسورانه، صندوق های پروژه ای، صندوق زمین و ساختمان، صندوق های خصوصی، صندوق سرمایه گذاری در صندوق ها و صندوق املاک و مستغلات، همگی از انواع صندوق های سرمایه گذاری به شمار می روند.

 

به گزارش بورس امروز؛ صندوق های با درآمد ثابت، صندوق سرمایه گذاری در سهام، صندوق های مختلط، صندوق های اختصاصی بازارگردانی، صندوق جسورانه، صندوق های پروژه ای، صندوق زمین و ساختمان، صندوق های خصوصی، صندوق سرمایه گذاری در صندوق ها و صندوق املاک و مستغلات، همگی از انواع صندوق های سرمایه گذاری به شمار می روند.

در میان این صندوق های فعال در بازار سرمایه،‌ در حال حاضر 121 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت در بازار فعالیت می کنند. خالص ارزش دارایی های این 121 صندوق معادل با 4 میلیون و 409 هزار و 796 میلیارد ریال می باشد.

از بین 121 صندوق با درآمد ثابت، صندوق گنجینه زرین شهر با داشتن ارزش دارایی ای معادل با 498 هزار و 912 میلیارد ریال بیشترین خالص ارزش دارایی را در بین صندوق های با درآمد ثابت به خود اختصاص داده است. پس از صندوق گنجینه زرین شهر بیشتر خالص ارزش دارایی به ترتیب به صندوق های لوتوس پارسیان، با درآمد ثابت کاردان، اندوخته پایدار سپهر، ثابت حامی، اندوخته توسعه صادرات آرمانی، سپید دماوند، اوج ملت، اعتماد آفرین پارسیان و مشترک آتیه نوین تعلق دارد.

بازدهی یکساله این 10 صندوق اول از منظر خالص ارزش دارایی در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت بین 18 الی 24 درصد بوده است. از بین این 10 صندوق، صندوق اعتماد آفرین پارسیان بیشرین بازدهی یکسالهرا به خود اختصاص داده است که بازدهی یکساله این صندوق حدود 24 درصد تعیین گردیده است.

  • صندوق های سرمایه گذاری در سهام

تعداد صندوق های سرمایه گذاری در سهام فعال در بازار در حال حاضر 102 صندوق می باشد که مجموع خالص ارزش دارایی های این 102 صندوق معادل با 465 هزار و 518 میلیارد ریال می باشد.

بیشتر بخوانید:  میزان پذیرش تغییرات در شاخص کل

از بین این 102 صندوق سرمایه گذاری در سهام، صندوق پالایشی یکم با دارا بودن خالص ارزش دارایی ای معادل با 140 هزار و 246 میلیارد ریال بیشترین خالص ارزش دارایی را در میان صندوق های سرمایه گذاری در سهام  به خود اختصاص داده است. پس از صندوق پالایش یکم به ترتیب بیشترین خالص ارزش دارایی به صندوق های واسطه گری مالی یکم، مشترک پیشتاز، سهامی اهرمی کاریزما، مشترک پیشرو، هستی بخش آگاه، مشترک امید توسعه، مشترک بانک خاورمیانه، توسعه اطلس مفید و زرین پارسیان اختصاص داده شده است.

از بین این 10 صندوق سرمایه گذاری در سهام معرفی شده، بازدهی یک ساله صندوق پالایشی یکم حدود 81 درصد بوده که بیشترین بازدهی را از بین این 10 صندوق در دوره یکساله به خود اختصاص داده است.

  • صندوق های سرمایه گذاری مختلط

به صورت کلی 23 صندوق سرمایه گذاری مختلط در بازار وجود دارد که مجموع خالص ارزش دارایی های این صندوق ها معادل با 36 هزار و 548 میلیارد ریال است. از مجموع خالص ارزش دارایی صندوق های سرمایه گذاری مختلط 10 شرکت اولی که بیشترین خالص ارزش دارایی را به خود اختصاص داده اند به ترتیب عبارتند از: تضمین اصل سرمایه کاریزما، زیتون نماد پایا، توسعه ممتاز، تضمین اصل سرمایه مفید، مختلط گوهر نفیس تمدن، تجربه ایرانیان، مشترک کوثر، سپهر اندیشه نوین، نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد و مختلط کاریزما.

از بین این 10 صندوق، بازدهی یکساله صندوق زیتون نماد پایا 46.5 درصد بوده است که بیشترین بازدهی را در بین این صندوق ها به خود اختصاص داده است.

  • صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
بیشتر بخوانید:  رشد ۲۳ درصدی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در نیمه نخست سال

تعداد 89 صندوق اختصاص بازارگردانی به ارزش دارایی ای معادل با یک میلیون و 176 هزار و 542 میلیارد ریال وجود دارد. از بین این صندوق ها، صندوق اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس بیشترین ارزش دارایی از مجموع ارزش داریی کل صندوق های اختصاصی بازارگردانی را به خود اختصاص داده است. ارزش دارایی صندوق اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس معادل با 142 هزار و 762 میلیارد ریال بوده است و پس از آن بیشترین ارزش دارایی ها به ترتیب به صندوق های سپهر بازار سرمایه، صبا گستر نفت و گاز تأمین، ملت، امید لوتوس پارسیان، توسعه فولاد مبارکه، تجارت ایرانیان اعتماد، لاجورد دماوند، گوهر فام امید و توسعه سهام عدالت تعلق گرفته است.

از بین 10 صندوق اول در دارا بودن خالص ارزش دارایی، بازده یکساله صندوق اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس حدود 66 درصد بوده است و کمترین بازدهی سالانه از بین این صندوق ها به صندوق سپهر بازار سرمایه با بازدهی منفی 12 درصد تعلق داشته است.

  • صندوق های جسورانه و پروژه ای

در بازار 14 صندوق جسورانه وجود دارد که مجموع خالص ارزش دارایی این 14 صندوق معادل با 4 هزار و 335 میلیارد ریال می باشد.

از بین این صندوق های جسورانه بیشترین خالص ارزش دارایی به ترتیب به صندوق های، پیشرفت، ستاره برتر، رویش لوتوس، فیروزه، پارتیان، سپهر یکم، صندوق جسورانه یکم دانشگاه تهران، صندوق آشنا تک ایرانیان، صندوق جسورانه یکم آرمان آتی و صندوق فناوری بازنشستگی تعلق دارند. از بین 10 صندوق برتر جسورانه بیشترین بازدهی یکساله که معادل با 61.5 درصد بوده است به صندوق یکم آرمان آتی تعلق داشته است.در  کشور ما در حال حاضر تنها یک صندوق پروژه ای در حال فعالیت است. خالص ارزش دارایی صندوق پروژه ای آرمان پرند مپنا معادل با 10 هزار و 898 میلیارد ریال می باشد. بازدهی این صندوق پروژه ای در دوره یکساله حدود 3 درصد بوده است.

  • صندوق های سرمایه گذاری خصوصی
بیشتر بخوانید:  گسترش کدهای غیر در شبکه کارگزاری

به صورت کلی در بازار ما 4 صندوق سرمایه گذاری خصوصی وجود دارد که مجموع ارزش کل دارایی این 4 صندوق معادل با 12 هزار و 683 میلیارد ریال می باشد. در بین این 4 صندوق خصوصی بیشترین ارزش خالص دارایی معادل با 11 هزار و 39 میلیارد ریال به صندوق کمان کاریزما تعلق دارد. پس از صندوق کاریزما به ترتیب بیشترین خالص ارزش دارایی به صندوق های ثروت آفرین فیروزه، سرمایه نوآفرین و دیوان ارزش تعلق دارد. بازدهی سالانه این صندوق ها حدود 6 الی 7 درصد بوده است.

  • صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات و صندوق در صندوق

تنها صندوق سرمایه گذاری در املاک و مستغلات، صندوق مدیریت ارزش مسکن با خالص ارزش دارایی ای معادل با یک هزار و 649 میلیارد ریال می باشد. همچنین 4 صندوق در حال حاضر وجود دارند که سرمایه گذاری آن ها در صندوق می باشد. مجموع خالص ارزش دارایی این چهار صندوق 5 هزار و 613 میلیارد ریال می باشد که به ترتیب بیشترین خالص ارزش دارایی از بین این چهار صندوق متعلق به صندوق های تمشک نماد رشد، ثروت ستارگان، صندوق در صندوق صنم و نماد آشنا ایرانیان می باشد.

 

  • منبع خبر : نشریه بورس امروز