از ابتدای سال 1401 تا پایان بهمن ماه سال جاری، 17 شرکت سهام خود را در بازار سرمایه در قالب عرضه اولیه، عرضه نمودند. این شرکت‌ها کدامند؟

به گزارش بورس امروز؛ عرضه اولیه بازار سرمایه همیشه از جذابترین بخش های بازار سهام است. در این گزارش برخی از مهم ترین عرضه های اولیه سال 1401 معرفی خواهد شد.

شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهرترابر سیرجان، فروسیلیسیم خمین، انتقال داده های آسیاتک، داروسازی دانا، سیمان آبیک، آهن و فولاد غدیر ایرانیان، فرانسوز یزد، تپسی، فولاد شاهرود، صنایع گلدیران، پخش رازی، سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی، صنایع فروآلیاژ ایران، سیمان اردستان، کارخانجات پنبه و دانه های روغنی، سرمایه گذاری مسکن جنوب و گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان 17 شرکتی بودندکه پس از طی فرایند پذیرش و درج در بازار سرمایه، سهام خود را عرضه کردند.

بر این اساس اولین عرضه اولیه سال 1401 به عرضه سهام شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان با قیمت 5 هزار و 450 ریال به ازای هر سهم تعلق داشت. تعداد سهامی که “حگهر” در عرضه اولیه خود در سال 1401 عرضه نمود معادل با 444 میلیون برگ سهم بود که این تعداد سهام معادل با 10 درصد کل سهام شرکت است.

دومین عرضه اولیه در سال 1401 به عرضه 40 میلیون برگ سهم شرکت فروسیلیسیم خمین تعلق داشت. تعداد سهامی که این شرکت در سال 1401 به عنوان عرضه اولیه، عرضه نمود معادل با 5 درصد کل سهام این شرکت بود. قیمت کشف شده برای سهام شرکت فروسیل در این عرضه اولیه به ازای هر سهم معادل با 19 هزار ریال بود.

5 درصد از سهام شرکت انتقال داده های آسیاتک به عنوان سومین عرضه اولیه در سال 1401 محسوب می شود. بر این اساس تعداد 40 میلیون برگ سهم در دامنه نوسان 5 هزار و 460 ریال الی 6 هزار و 660 ریال ارائه گردید.

بیشتر بخوانید:  عرضه اولیه سهام آرامکو کلید خورد

همچنین 120 میلیون برگ سهم شرکت داروسازی دانا چهارمین عرضه اولیه سال جاری بود. عرضه اولیه سهام شرکت داروسازی دانا که معادل با 5 درصد از سهام کل این شرکت بود در دامنه نوسانی معادل با 23 هزار و 8 ریال تا  28 هزار و 121 ریال عرضه گردید.

پنجمین عرضه اولیه در سال جاری به شرکت سیمان آبیک تعلق داشت. تعداد سهامی که این شرکت در سال جاری عرضه نمود معادل با 12 درصد از کل سهام شرکت بود. تعداد سهامی که “سآبیک” عرضه نمود برابر با 355 میلیون و 166 هزار و 130 بوده است. دامنه نوسان سهام این شرکت از 10 هزار و 30 ریال الی 12 هزار و 250 ریال تعیین گردیده بود.

ششمین عرضه اولیه امسال به شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان تعلق داشت.  “فغدیر” 25 درصد از سهام خود را معادل با 300 میلیون برگ سهم به قیمت مبنای 14 هزار و 500 ریال را در ماه خرداد عرضه نمود.

  • عرضه اولیه های خرداد تا مهر 1401

در خرداد سال جاری سهام شرکت های فرانسوز یزد و تپسی به عنوان هفتمین و هشتمین عرضه اولیه سال جاری عرضه گردیدند. شرکت فرانسوز یزد 10 درصد از کل سهام خود را که معادل با 34 میلیون و 300 هزار سهم از این شرکت بود را با قیمت مبنای 5 هزار و 700 ریال عرضه نمود. شرکت تپسی نیز 5 درصد از کل سهام خود را در خرداد سال جاری ارائه نمود.

در تیر ماه سال جاری  135 میلیون سهم (5 درصد از سهام کل شرکت) از سهام شرکت فولاد شاهرود به عنوان نهمین عرضه اولیه سال جاری به قیمت هر برگ سهم 3 هزار و 200 ریال ارائه گردید. عرضه سهام شرکت فولاد شاهرود در دو مرحله انجام گردید و بر این اساس در مرحله اول 5 درصد از سهام این شرکت به سرمایه گذاران واجد شرایط به روش حراج و در مرحله دوم نیز 18 درصد از سهام این شرکت به عموم سهامداران از طریق واگذاری حق تقدم های سلب شده در فرایند افزایش سرمایه ارائه گردید.

بیشتر بخوانید:  ۳۰ ماه توسعه مستمر در فضای پر فراز و نشیب اقتصادی کشور

در شهریور ماه نیز دهمین و یازدهمین عرضه های اولیه سال جاری متعلق به شرکت های صنایع گلدیران و پخش رازی انجام گردید.

از شرکت صنایع گلدیران 228 میلیون برگ سهم معادل با 6 درصد از کل سهام شرکت به قیمت 4 هزار و 500 ریال عرضه گردید. همچنین شرکت پخش رازی نیز 60 میلیون برگ سهم را که معادل با کل سهام آن بوده به قیمت مبنایی معادل با 16 هزار و 680 ریال عرضه نمود.

دوازدهمین عرضه اولیه جاری در مهر ماه توسط شرکت سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی انجام گردید. “وطوبی” 20 درصد از کل سهام خود را معادل با 600 میلیون برگ سهم را به قیمت مبنای یک هزار و 529 ریال بابت هر سهم عرضه کرد.

  • آخرین عرضه اولیه های سال جاری

در دی ماه سال جاری شرکت های صنایع فروآلیاژ ایران و شرکت سیمان اردستان عرضه اولیه های خود را در بازار سرمایه منتشر نمودند. تعداد سهامی که شرکت صنایع فروآلیاژی ایران عرضه نمود 110 میلیون برگ سهم معادل با 10 درصد از سهام کل شرکت بود. “فروژ” عرضه اولیه خود را در سال جاری در طی دو مرحله انجام داد که بر همین اساس در مرحله اول تعداد 55 میلیون برگ سهم به صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط به روش حراج و در مرحله دوم نیز 55 میلیون برگ سهم به عموم سرمایه گذاران به روش قیمت ثابت عرضه گردید.

شرکت سیمان اردستان نیز 170 میلیون و 250 هزار سهم که معادل با 15 درصد از کل سهام این شرکت بود را به قیمت مبنای 9 هزار و 9 ریال عرضه نمود.

بیشتر بخوانید:  پیش‌بینی مهم یک کارشناس:سقف تاریخی بورس در این زمان شکسته می‌شود

در بهمن 1401 نیز 108 میلیون برگ سهم از سهام شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی، 210 میلیون سهم از سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب و 400 میلیون سهم از سهام شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان عرضه گردید.

عرضه اولیه شرکت کارخانجات پنبه و دانه های روغنی در بهمن سال جاری معادل با 20 درصد از کل سهام این شرکت بود که هر سهم آن نیز معادل با 10 هزار و 563 ریال ارزشگذاری گردید.

عرضه اولیه شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب که معادل با 15 درصد از کل سهام این شرکت بود به صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط به روش حراج واگذار شد و قیمت هر سهم از عرضه سهام این شرکت 8 هزار و 334 ریال قیمت گذاری گردید.

عرضه سهام شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان در دو مرحله انجام گردید. مرحله اول این عرضه معادل با250 میلیون سهم به صندوق های سرمایه گذاری و در مرحله دوم نیز150 میلیون سهم به عموم مردم واگذار گردید. دامنه قیمت هر یک از سهام قابل عرضه بین 14 هزار و 334 ریال الی 19 هزار ریال تعیین گردیده بود.

  • منبع خبر : نشریه بورس امروز