کاهش فروش محصولات بهمن موتور طی سال ۹۷ باعث شده تا سود خالص این شرکت نصف شود و بدهی‌های جاری و غیرجاری این شرکت افزایش پیدا کند. فروش بهمن موتور طی سال ۹۷ بیش از ۸ هزار دستگاه کاهش پیدا کرده است.

به گزارش بورس امروز، گزارش عملکرد مالی شرکت بهمن موتور تا پایان سال مالی منتهی به اسفند ۹۷ در حالی منتشر شده است که جمع بدهی‌های جاری و بدهی‌های غیر جاری این شرکت افزایش داشته است.

بدهی‌های جاری این شرکت در پایان اسفند ۹۷ به عدد ۷.۹۲۸.۵۳۵ میلیون ریال معادل ۷۹۲ میلیارد تومان رسیده است. بدهی جاری سال ۹۶ این شرکت حدود ۵۷۴ میلیارد تومان بوده است. ضمن اینکه بدهی غیر جاری این شرکت نیز از ۶۲۹ میلیارد تومان سال ۹۶ به ۸۳۴ میلیارد تومان در سال ۹۷ رسیده است.

شرکت‌ بهمن موتور همچنین در بخش درآمدهای عملیاتی نیز با کاهش مواجه شده است. این شرکت سال مالی منتهی به اسفند ۹۶ را با درآمد عملیاتی ۱۵.۵۴۵.۶۸۱ میلیون ریالی به پایان رسانده بود اما در پایان سال مالی منتتهی به اسفند ۹۷ این رقم به عدد ۱۴.۳۹۶.۷۹۶ میلیون ریال کاهش پیدا کرده است.

سود ناخالص این شرکت نیز با کاهش مواجه شد و از ۲.۹۰۹.۵۹۷ میلیون ریال سال مالی ۹۶ به ۲.۰۴۰.۹۷۳ میلیون ریال در سال مالی منتهی به اسفند ۹۷ رسیده است. سود عملیاتی این شرکت نیز از ۱۷۲ میلیارد تومان سال ۹۶ به ۱۱۲ میلیارد تومان در سال ۹۷ کاهش پیدا کرده است.

در مجموع سود خالص شرکت بهمن موتور تقریبا نصف شده است. این شرکت در سال ۹۶ ۱.۵۵۹.۲۱۲ میلیون ریال معادل ۱۵۵ میلیارد تومان سود داشته است اما این رقم طی سال مالی ۹۷ به عدد ۷۳۸.۲۱۰ میلیون ریال معادل ۷۳ میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.

فروش محصولات سواری و سبک بهمن موتور طی سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ بیش از ۸ هزار دستگاه کاهش داشته است. فروش محصولات بهمن موتور از ۲۶ هزار و ۳۷۷ دستگاه خودرو سال ۹۶ به ۱۸ هزار و ۳۳۹ دستگاه در سال ۹۷ کاهش پیدا کرده است. به این ترتیب میزان فروش شرکت از ۱هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان سال ۹۶ به اهزار و ۳۵۰ میلیارد تومان در سال ۹۸ کاهش داشته است.

بیشتر بخوانید:  از سر گیری پذیره‌نویسی واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه (ویسرو1)

به نظر می‌رسد افزایش قیمت خودرو در سال گذشته به کمک بهمن موتور آمده و اجازه نداده شاخص‌های مالی این شرکت در پایان سال مالی منتهی به اسفند ۹۷ افت بیشتری داشته باشد. پیش‌بینی می‌شود میزان تولید بهمن موتور طی سال جاری به شدت کاهش پیدا کند. احتمالا فروش این شرکت در سال جاری نصف میزان سال گذشته خواهد بود. به این ترتیب این شرکت در سال جاری به لحاظ سود‌دهی با چالش بزرگی مواجه خواهد شد.

این در حالی است که شرکت بهمن موتور اعلام کرده که بهای تمام شده مواد اولیه مصرف شده طی سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ کاهشی بوده است. ضمن اینکه دستمزد مستقیمی که این شرکت پرداخت کرده است نیز کاهش پیدا کرده است. البته هزینه‌های سربار این شرکت در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ افزایشی بوده است. در مجموع هزینه‌های ساخت شرکت بهمن موتور کاهش پیدا کرده و از ۱۱.۸۵۱.۲۶۵ میلیون ریال به ۱۱.۲۳۱.۶۴۲ میلیون ریال در سال ۹۷ کاهش داشته است.

طی سال مالی منتهی به اسفند ۹۷ واردات مواد اولیه خریداری شده این شرکت نیز نسبت به سال ۹۶ افزایشی بوده است. بهمن موتور طی سال ۹۷ مبلغ ۱۳.۳۰۲.۹۹۶ میلیون ریال مواد اولیه خرید کرده در حالی که سال ۹۶ این شرکت ۱۲.۰۴۴.۷۵۸ میلیون ریال واردات مواد اولیه داشته است.

شرکت بهمن موتور بیش از ۳۶۲ میلیارد تومان واردات CKD وانت سواری مزدا و خدمات پس از فروش از کشور ژاپن داشته است. ضمن اینکه CKD محصولات هاوال، وانت کاپرا، سواری آسا B30 و وانت DAE از کشور چین ۵۳۸ میلیارد تومان بوده است.

بیشتر بخوانید:  اعلام جزئیات تغییر ساعت معاملات بورس تهران