شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی از  فروش 2واحد آپارتمان واقع در شهر مقدس مشهد خبرداد.

به گزارش بورس امروز؛ شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی از  فروش 2واحد آپارتمان واقع در شهر مقدس مشهد خبرداد.

در این فروش که جمعاٌ به مبلغ 50 میلیارد و 830 میلیون ریال می باشد با توجه به اینکه ارزش دفتری انها تنها 30 میلیون ریال می باشد لذا بالغ بر 50 میلیارد ریال سود ناخالص شناسایی گردیده است.

همچنین از مبلغ فروش رفته 53 درصد آن به صورت نقدی تسویه و مابقی پس از انتقال قطعی تسویه خواهد شد.

واریز وجه در مورخ  18 بهمن 1401 انجام شده است.

بیشتر بخوانید:  «ونفت» از تغییر نرخ کارمزد سوخت بنزین خبر داد