امروز دوشنبه 17 بهمن ماه 1401 قیمت سه خوردو گروه پراید از محصولات سایپا کاهش و تعدادی افزایش یافت.  آخرین قیمت از محصولات سایپا: پراید X131 صفر کیلومتر 285 میلیون تومان، تیبا 2 صفر کیلومتر 315 میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر 308 میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر 310 میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر […]

امروز دوشنبه 17 بهمن ماه 1401 قیمت سه خوردو گروه پراید از محصولات سایپا کاهش و تعدادی افزایش یافت.

 آخرین قیمت از محصولات سایپا: پراید X131 صفر کیلومتر 285 میلیون تومان، تیبا 2 صفر کیلومتر 315 میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر 308 میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر 310 میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر 415 میلیون تومان است.

جدول قیمت محصولات سایپا 17 بهمن 1401 در بازار:

نام خودرو  سال قیمت کارخانه (تومان) قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان)میزان افزایش / کاهش (تومان)
پراید X11199300.000.000
پراید X13199285.000.0005.000.000
پراید 15199235.000.000
پراید 1511400245.000.000
پراید 1511401160.745.000258.000.0002.000.000
پراید 151 پلاس99260.000.000
پراید 151 پلاس1400175.610.000267.000.0003.000.000
تیبا 299290.000.000
تیبا 21400305.000.000
تیبا 21401126.950.000315.000.0003.000.000
تیبا 2 پلاس99300.000.000
تیبا 2 پلاس1400141.845.000315.000.000
تیبا صندوقدار SX (فولادی)99288.000.000
تیبا صندوقدار SX1400300.000.000
تیبا صندوقدار SX1401119.940.000308.000.000
تیبا صندوقدار پلاس99295.000.000
ساینا دنده ای EX99290.000.000
ساینا دنده ای EX1400300.000.000
ساینا دنده ای EX1401124.725.000310.000.000
ساینا پلاس دنده ای99310.000.0005.000.000
ساینا پلاس دنده ای1400325.000.0005.000.000
ساینا دنده ای S99300.000.0005.000.000
ساینا دنده ای S1400310.000.0005.000.000
ساینا دنده ای S140116.998.000320.000.0005.000.000
کوییک اتوماتیک پلاس99395.000.000
کوییک اتوماتیک پلاس1400278.040.000405.000.000
کوییک اتوماتیک پلاس1401415.000.000
کوییک دنده ای99290.000.000
کوییک دنده ای1400300.000.000
کوییک دنده ای1401168.074.000310.000.000
کوییک دنده ای R99300.000.000
کوییک دنده ای R1400315.000.000
کوییک دنده ای R1401178.188.000325.000.000
کوییک دنده ای S1400315.000.000
کوییک دنده ای S1401184.662.000325.000.000
شاهین1400500.000.000
شاهین1401344.747.000525.000.000
بیشتر بخوانید:  فعالیت آزمایشی گُنُدله‌سازی بافق آغازشد