مدیر عامل ایران خودرو با اشاره به اقدام روز گذشته شورای رقابت گفت: ما بازگشت به قیمت گذاری دستوری را قبول نداریم و برای مخالفت با آن به صورت جدی اقدام می‌کنیم.
مهدی خطیبی مدیر عامل ایران خودرو در مجمع عمومی فوقالعاده این شرکت در خصوص اقدام روز گذشته شورای رقابت مبنی بر قیمت گذاری دستوری خودرو گفت: ما بازگشت به قیمت گذاری دستوری را قبول نداریم و روز گذشته از جامعه دانشگاهی خواستیم که به این موضوع ورود داشته باشد همچنین طی تماس تلفنی با رییس سازمان بورس بر عرضه خودور در بورس کالا تاکید کردیم.
وخطیبی تاکید کرد:اما باتوجه به جلسه فردای شورای عالی بورس رییس سازمان بورس از ما خواست که تا مشخص شدن جلسه فردا صبر کنیم.
وی ادامه داد: همچین مقرر شد که طی هماهنگی با گروه بهمن و بخش حقوقی گروه صنعتی ایران خودرو این اقدام شورای رقابت برای احقاق حقوق جامعه سهامداری را به صورت حقوقی پیگیری کنیم.
وی در اشاره به عرضه خودرو در بورس کالا لازم به یادآوری شد که وی ۴ ماه به دنبال اخذ مجوز عرضه خودرو در بورس کالا از وزارت صمت بود.
وی با تاکید بر اینکه با تمام توان تداوم عرضه خودرو در بورس کالا را پیگیری خواهم کرد، تصریح کرد: یا باید تکلیف قیمت گذاری دستوری خودرو مشخص شود یا عرضه در بورس کالا تداوم یابد.
به گفته وی؛ اقدام شورای رقابت باعث ضرر نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی به دولت شد.
وی در اشاره به اظهارات مخالفان عرضه خودرو در بورس کالا مبنی بر افزایش قیمت خودرو، گفت: افزایش قیمت ارز و انتظارات تورمی منجر به افزایش قیمت تمامی کالا ها شد و در میان تولیدات خودرویی پارس که در بورس کالا عرضه نداشت، از بیشترین افزایش قیمت برخوردار شد.

بیشتر بخوانید:  حضور زنجیره تامین ایران خودرو در نمایشگاه تخصصی ساری