در این پادکست؛به بررسی صندوق های سرمایه گذاری،پرداخته شده است.

بررسی صندوق های سرمایه گذاری،با اجرای سجاد میرزایی کارشناس صندوق های سرمایه گذاری

شرکت های سرمایه گذاری و صندوق های سرمایه گذاری به عنوان نهادهای مالی به سرمایه گذاران غیر حرفه ای در سرمایه گذاری کمک می کند تا به طور غیر مستقیم در بازار سهام سرمایه گذاری کنند دارای ویژگی های مشابه ای هستند.به عنوان مثال مدیریت تخصصی و مدیریت ریسک دو ویژگی مشترکی است که در هر دو نهاد مالی دیده می شود.

 

بیشتر بخوانید:  سهامداران تازه وارد در کدام بخش بورس سرمایه گذاری کردند