مطابق مصوبه هیات وزیران، طبقه بندی شرکتهای بدون گروه موضوع ماده (2) اصل 44 قانون اساسی تعیین تکلیف شد.

به گزارش بورس امروز ،هیئت وزیران به موجب استناد بند «ن» تبصره (2) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، نسبت به طبقه‌بندی 424  شرکت که تا کنون گروه‌بندی نشده اند و یا به موجب مصوبات قبلی هیات وزیران از گروه بندی خارج شده اند، اقدام نمود. (تصویر مصوبه)

طبق مصوبه یاد شده، 79  شرکت در گروه (1) فعالیت‌هایی اقتصادی (فعالیتهایی که 100 درصد قابل واگذاری است) و 42 شرکت در گروه (2) فعالیتهای اقتصادی (فعالیت‌هایی که حداقل 80 درصد آنها قابل واگذاری است)، طبقه بندی شده است.

ضمن این که پیشنهاد انتقال 303 شرکت به گروه (3) فعالیتهای اقتصادی (فعالیتهای غیر قابل واگذاری)، جهت ارائه به مقام معظم رهبری به منظور اخذ موافقت ایشان، نیز در این مصوبه داده شده است.

همچنین در مصوبه مذکور تصریح شده، هر بنگاهی در این فهرست، که موافقت مقام معظم رهبری جهت انتقال به گروه سه فعالیتهای اقتصادی را اخذ ننماید، در گروه دو فعالیتهای اقتصادی طبقه بندی می شود.

افزون بر این، از جمله نکات قابل تامل این مصوبه موارد زیر است:

• کلیه بنگاه‌های اقتصادی فاقد گروه‌بندی، با هر میزان مالکیت متعلق به دولت، تا زمانی که هیأت وزیران برای آنها گروهی مشخص ننموده باشد، ذیل گروه (1) طبقه‌بندی می‌شود.

• هرگونه تغییر در گروه‌بندی بنگاه‌ها، صرفاً با پیشنهاد دستگاه ذیربط، تأیید وزارت امور اقتصادی و داریی و تصویب هیأت وزیران امکان‌پذیر است. انتقال بنگاه‌ها به گروه (3)، صرفاً با اذن مقام معظم رهبری مجاز خواهد بود.

شایان ذکر است به استناد بند «ن» تبصره (2) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به طبقه‌بندی و درج نام آن دسته از بنگاههای اقتصادی که در چهارچوب آیین نامه موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی در گروه‏های (۱) و (۲) ماده (۲) قرار نگرفته‌اند به استثناء موارد مندرج در گروه (۳) ماده (۲) و مجوزهای اخذ شده از مقام معظم رهبری در یکی از گروه‏های (۱) و (۲) اقدام نماید، انتقال بنگاه‏‎های اقتصادی مذکور از طبقه‌بندی گروه‏های (۱) و (۲) به گروه (۳) صرفاً با اذن ایشان مجاز می‌باشد. ضمن این که کلیه دستگاه‏های اجرایی مکلف به همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی می‏باشند»

  • منبع خبر : روابط عمومی سازمان خصوصی سازی
بیشتر بخوانید:  پیش‌بینی بازارهای جهانی طلا امروز 12 آذر