افزایش سرمایه 38.5 درصدی شرکت بیمه معلم در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید.

به گزارش بورس امروز؛ هیئت مدیره شرکت بیمه معلم در 6 بهمن 1400 پیشنهاد افزایش سرمایه 79 درصدی خود را در سامانه کدال منتشر می نماید.

پیشنهاد هیئت مدیره بیمه معلم این بود که سرمایه شرکت از 4 هزار و 194 میلیارد و 722 میلیون ریال به 7 هزار و 500 میلیارد ریال افزایش یابد.

بر اساس پیشنهاد هیئت مدیره این افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران،آورده نقدی و سود انباشته انجام خواهد پذیرفت.

لازم به ذکر است که از افزایش سرمایه درخواستی هیئت مدیره این شرکت بخشی از این افزایش سرمایه انجام گرفت.

بر همین اساس افزایش سرمایه این شرکت از 4 هزار و 194 میلیارد و 722 میلیون ریال به 5 هزار و 810 میلیارد ریال در 11 بهمن 1401 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید.

این افزایش سرمایه 38.5 درصدی ثبت شده از محل سود انباشته انجام گرفت.

اختیار انجام مابقی افزایش سرمایه پیشنهادی هیئت مدیره این شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، تا مدت 2 سال به هیئت مدیره این شرکت تفویض داده شده است، تا هیئت مدیره پس از اخذ مجوزهای لازم بتواند آن را عملی نماید.

 

  • منبع خبر : کدال
بیشتر بخوانید:  مجمع عمومی سالانه «بوعلی» 7 تیر ماه 1400 برگزار می شود