شرکت صندوق سرمایه گذاری پالایش یکم در نظر دارد 3 درصد از سهام شرکت پالایش نفت بندر عباس را واگذار نماید.

به گزارش بورس امروز، شرکت صندوق سرمایه گذاری پالایش یکم در نظر دارد 3 درصد از سهام شرکت پالایش نفت بندر عباس را واگذار نماید.

این شرکت اعلام کرد: در واگذاری بلوک 4 میلیارد و  30میلیون و 257هزار و 660 سهمی “شبندر” هر سهم 10 هزار و 440 ریال  ارزش گذاری شده است.

براین اساس؛ ارزش کل این بلوک 3 درصدی ” شبندر” 42 هزارو 75 میلیاردو 889 میلیون 970 هزار و 400 ریال تعیین گردیده است.

این گزارش می افزاید: این عرضه در یک شنبه 23 بهمن 1401از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار صورت می پذیرد..

شرکت صندوق سرمایه گذاری پالایش یکم اعلام کرده است: این عرضه به صورت یکجا و نقد انجام خواهد گرفت..

شرایط حضور خریدار در رقابت نیز، قیمت پایه هر سهم برای رقابت است. بالاترین قیمت پیشنهادی مبنای ثمن معامله خواهد بود.

بیشتر بخوانید:  اصلاح قیمت‌ها در بازار سرمایه ادامه دارد