تصویب قانون مالیات عایدی بر سرمایه به منظور رفع فاصله طبقاتی یکی از خبرهای مهمی است که باید و نباید بر سر کارایی آن بر سر زبان‌ها است. این امر در عمل با چه چالش‌هایی همراه است؟

به گزارش بورس امروز؛ یکی از اهداف اخذ مالیات از محل توزیع ثروت، رفع فاصله طبقاتی است. تصویب قانون مالیات عایدی بر سرمایه هم به همین منظور صورت پذیرفت؛ بدون شک با اجرای آن باید بخشی از سرمایه وارد بازار شود. اما این امر در عمل با چالش‌هایی همراه است .

بازار سرمایه بازاری کاملا تخصصی و مبتنی بر علم است. از این رو افراد برخوردار از نگاه منفی به این بازار که تاکنون به این بازار وارد نشده اند، قادر به همسویی با این بازار  به سرعت نخواهند بود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه به واسطه ملموس نبودن وضع قوانین مالیاتی و زمان بر بودن آن، در ابتدا با مقاومت همراه خواهد بود و در کوتاه مدت از نتایج مشخصی برخوردار نخواهد بود. اما در بلندمدت در صورت حرکت در مسیر درست از تغییرات پیوسته مشهود و چشمگیر همراه خواهد بود.

مالیات باید از ثروت واقعی گرفته شود. در کشورهای مختلف که درصدد کاهش فاصله طبقاتی اند، این امر ممکن است. اما در کشوری مانند ایران تورم موجود در کشور ملاک قرار نگرفته است. با فرض کپی برداری این طرح از کشور های دیگر، باید این موضوع را در نظر گرفت که در سایر کشورها تورم حدود 5 درصد است و بازده بیش از آن، افزایش محسوب شده که مشمول مالیات می شود. اما در ایران با تورم به شدت بالا، اگر قرار به دریافت مالیات به دلیل رشد تورمی موجود باشد، توزیع فقر اتفاق می افتد. لذا باید تفکیکی در این دو اصل صورت  گیرد. در حال حاضر در کشور سود  واقعی وجود ندارد و رشد دارایی همگی از ناشی از تورمی است که ناشی از کسری بودجه ی دولت و گرفتاری های سیاسی است. لذا دوره و شیب اجرای این طرح باید بدون شتاب زدگی حل و فصل شود تا با رفع ایرادات آن، نتایج حاصله به پوپایی و رونق اقتصادی کشور کمک نماید.

بیشتر بخوانید:  سود 1000میلیارد ریالی توسعه توکا در بهار 99

از ایرادات موجود در این طرح مشکلات تورمی است  و باید به تفاوت موجود در بازده حسابداری با بازده اقتصادی توجه کرد. از بازده اقتصادی می توان مالیات اخذ  کرد اما از بازده حسابداری به شکل عملی امکان اخذ مالیات ندارد. در سطح جهانی نیز بازده واقعی  با بازدهی ایجاد شده منهای تورم برابر است. اما در این طرح کسر تورم وجود ندارد. بازگشت به نظام مالیاتی و کنترل بر اقتصاد و بازار بی‌شک امری پسندیده است و باید مورد حمایت قرار  گیرد، اما قبل از آن باید به شکل تخصصی و دقیق به موضوع پرداخته  شود.

  • نویسنده : اسماعیل داور پناه – مدیر عامل بیمه اتکایی تهران
  • منبع خبر : نشریه بورس امروز