شرکت مدیریت طرح و توسعه پویا (سهامی خاص) در نظر دارد 2/28 درصد از سهم شرکت سرمایه گذاری پارس آریان را واگذار نماید.

به گزارش بورس امروز، شرکت مدیریت طرح و توسعه پویا (سهامی خاص) در نظر دارد 2/28 درصد از سهم شرکت سرمایه گذاری پارس آریان را واگذار نماید.

این شرکت اعلام کرد: در واگذاری بلوک یک میلیارد و 350 میلیون و 394 هزار و 594 سهمی ” آریان” هر سهم 10 درصد بالاتر از قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه و یا تاریخ انتشار آگهی عرضه، ارزش گذاری شده است.

براین اساس؛ ارزش کل این بلوک 2/28 درصدی ” آریان” معادل تعداد سهام قابل عرضه ضربدر قیمت پایانی سهم در روز قبل از عرضه و یا انتشار اطلاعیه (هریک که بالاتر بود) بعلاوه 10 تعیین گردده است.

این گزارش می افزاید: این عرضه در سه شنبه  18 بهمن ماه 1401 در بازار پایه فرابورس صورت می پذیرد.

شرکت مدیریت طرح و توسعه پویا اعلام کرده است: این عرضه به صورت عمده و نقد انجام خواهد گرفت.

خریدار برای حضور در رقابت باید معادل تعداد سهام قابل عرضه ضربدر 10 درصد، ضربدر قیمت پایانی سهم در روز قبل از عرضه یا انتشار اطلاعیه (هریک که بالاتر بود) بعلاوه 10 درصد را سپرده گذاری کند.

 

بیشتر بخوانید:  «ویژه کارت» بانک ایران زمین، مرکز ارائه دهنده خدمات اختصاصی به جامعه علمی کشور