سهام دار حقیقی شرکت مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان 1/48 درصد از این سهم را واگذار می نماید.

به گزارش بورس امروز، سهام دار حقیقی شرکت مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان 1/48 درصد از این سهم را واگذار می نماید.

این شرکت اعلام کرد: در واگذاری بلوک 119 میلیون و 62 هزار و 871 سهمی ” واحیا ” هر سهم 19 هزار و 300 ریال ارزش گذاری شده است.

براین اساس؛ ارزش کل این بلوک 1/48 درصدی ” واحیا ” 2 هزار و 297 میلیارد و 913 میلیون و 410 هزار 300 ریالی تعیین می شود.

این گزارش می افزاید: این عرضه در چهارشنبه 19 بهمن ماه 1401 در بازار پایه فرابورس صورت می پذیرد.

شرکت مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان اعلام کرد: این عرضه به صورت نقد و یا شرایطی انجام خواهد گرفت.

شرکت ” واحیا ” تصریح کرد: خریدار برای حضور در رقابت باید مبلغ 229 میلیارد و 791 میلیون و 341 هزار و 30 ریال را سپرده گذاری کند.

بیشتر بخوانید:  صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله پالایشی از فردا عرضه می‌شود