شرکت بیمه پاسارگاد با سرمایه 450 میلیارد ریال منقسم به 450 میلیون سهم یک هزار ریالی عادی با نام گردید. از این میزان سرمایه 50 درصد آن معادل با 225 میلیارد ریال پرداخت و به ثبت رسید. این شرکت در طی سال های 1387، 1388 و 1389، 50 درصد دیگر از ارزش اسمی سهام را از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران تامین نمود.

 

به گزارش بورس امروز؛ شرکت بیمه پاسارگاد با سرمایه 450 میلیارد ریال منقسم به 450 میلیون سهم یک هزار ریالی عادی با نام گردید. از این میزان سرمایه 50 درصد آن معادل با 225 میلیارد ریال پرداخت و به ثبت رسید. این شرکت در طی سال های 1387، 1388 و 1389، 50 درصد دیگر از ارزش اسمی سهام را از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران تامین نمود.

افزایش سرمایه های این شرکت بیمه ای به شرح جدول شماره (1) می باشد:

جدول شماره (1): تغییرات سرمایه شرکت(کلیه اقلام به میلیارد ریال)
تاریخ تصویب افزایش سرمایهسرمایه قبلسرمایه جدیددرصد افزایش سرمایهمراحل افزایش سرمایهمحل افزایش سرمایه
1389/06/3045063040%2مرحلهمطالبات و آورده نقدی
1391/09/306301,13480%3مرحلهمطالبات و آورده نقدی سهامداران، سود انباشته و اندوخته سرمایه ای
1394/06/011,1342,551.50125%2مرحلهمطالبات و آورده نقدی سهامداران، اندوخته سرمایه ای و اندوخته افزایش سرمایه
1397/10/042,551.505,103100%2مرحلهسود انباشته و اندوخته سرمایه ای
1399/06/165,10320,412300%2مرحلهسود انباشته و اندوخته سرمایه ای
1400/08/1020,41258,174.20185%2مرحلهسود انباشته و اندوخته سرمایه ای

 

بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده در 10 آبان 1400، این شرکت بیمه ای افزایش سرمایه 200 درصدی خود را از 20 هزار و 412 میلیارد ریال به 61 هزار و 236 میلیارد ریال به تصویب رساند. از این افزایش سرمایه تصویب شده، 185 درصد آن معادل با 37 هزار و 762 میلیارد و 200 میلیون ریال انجام گردید. با توجه به اختیار انجام افزایش سرمایه تا مبلغ 61 هزار و 236 میلیارد ریال که به هیئت مدیره این شرکت تفویض داده شده است، این شرکت در نظر دارد که در سال 1402، پس از برگزاری مجمع عمومی عادی و تصویب حساب های سال 1401، از محل سود انباشته و اندوخته سرمایه ای، مابقی افزایش سرمایه تفویض شده را به مرحله اجرا درآورد.

بیشتر بخوانید:  رکورد شکنی روزانه آهن و فولاد ارفع

همچنین برنامه آتی افزایش سرمایه این شرکت در سال 1402 تهیه و پس از طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 1403 عملی خواهد گردید.

سرمایه گذاری های بیمه پارسارگاد

از آنجایی که منابع مالی و سرمایه گذاری شرکت های بیمه ای عمدتا از محل ذخایر فنی تأمین می گردد، این شرکت ها متضمن تعهدات جاری و آتی عملیات بیمه ای خواهند بود لذا شرکت های بیمه ای از متمرکز نمودن سرمایه گذاری های خود در بخش های سوداگرانه با ریسک بالا و یا بسیار محتاطانه با بازدهی پایین پرهیز می نمایند.

شرکت های بیمه ای با تشکیل سبدهای متنوع سرمایه گذاری، منابع در اختیار خود را به سرمایه گذاری هایی با ریسک مطلوب و بازدهی متوسط اختصاص می دهند.

بر همین اساس بیمه پاسارگاد با استفاده از منابع مربوط به حقوق مالکانه، ذخایر ریاضی و سایر ذخایر فنی سهم نگهداری ابتدای دوره و با رعایت مفاد آئین نامه شماره 97 مصوب شورای عالی بیمه( آیین نامه سرمایه گذاری موسسات بیمه)، اقدام به سرمایه گذاری هایی بر طبق جدول شماره (2) نموده است.

در جدول شماره (3) نیز ترکیب درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری های شرکت بیمه پاسارگاد در دوره 9 ماهه منتهی به آذر 1401و مقایسه آن با دوره مشابه سال گذشته قرار داده شده است.

لازم به ذکر است که در سرمایه گذاری های انجام شده توسط بیمه پاسارگاد، موارد زیر بسیار مورد توجه این شرکت واقع شده است:

حفظ منافع بیمه گذاران

استفاده مطلوب از ظرفیت های سرمایه گذاری در گروه مالی پاسارگاد

بیشتر بخوانید:  پیشنهاد افزایش سرمایه 61 درصدی در "امید"

کسب سود متعارف با حداقل ریسک ممکن

حفظ منافع سهامداران

جدول شماره 2، ترکیب سرمایه گذاری های بیمه پاسارگاد:( کلیه مبالغ بر حسب میلیون ریال)
شرحدوره 9 ماهه منتهی به آذر 1401دوره 12 ماهه منتهی به اسفند 1400تفاوت
مبلغدرصد
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی82,663,61866,530,95316,132,66524
سرمایه گذاری در اوراق بهادار72,869,63762,988,2499,881,38816
سرمایه گذاری در اوراق مالی اسلامی18,310,30810,134,5958,175,71381
سایر سرمایه گذاری ها17,671,54012,310,3425,361,19844
جمع191,515,103151,964,13939,550,96426

 

جدول شماره 3، ترکیب درآمدهای سرمایه گذاری بیمه پاسارگاد( مبالغ بر حسب میلیون ریال)
شرحدوره 9 ماهه منتهی به آذر 1401دوره 9 ماهه منتهی به آذر 1400تفاوت
   مبلغ درصد
سپرده های بانکی10,137,3167,237,0722,900,24440
اوراق بهادار5,617,81412,974,699-7,356,885-57
اوراق مالی اسلامی3,108,0253,108,025_
سایر سرمایه گذاری ها1,623,5191,883,504-259,985-14
جمع20,486,67422,095,275-1,608,601-7