شرکت گروه صنعتی سدید به افزایش سرمایه شرکت لوله سازی ماهشهر از شرکت های فرعی این شرکت خبر داد.

به گزارش بورس امروز، شرکت گروه صنعتی سدید به افزایش سرمایه شرکت لوله سازی ماهشهر از شرکت های فرعی این شرکت خبر داد.

براین اساس؛ آخرین اطلاعات میاندوره ای منتهی به 30 آذر 1401 در سامانه ی کدال منتشر گردید.

طبق گزارش”وسدید”؛ درپرتفوی سرمایه گذاری های شرکت های خارج از بورس، افزایش سرمایه به مبلغ 1 هزارو 326 میلیارد و 714 میلیون ریال افشا گردیده است.

این شرکت می افزاید: این افزایش سرمایه از مبلغ 2 هزارو 800 میلیارد ریال به 4 هزارو 126 میلیارد 714 میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهام داران و آورده ی نقدی صورت پذیرفته است.

شرکت گروه صنعتی سدید(سهامی عام) تصریح کرد: این افزایش سرمایه  47 درصدی جهت اصلاح ساختار مالی بوده است و قابل ذکر است که تاثیری بر سود و زیان انباشته ی این شرکت ندارد.

  • منبع خبر : کدال
بیشتر بخوانید:  تایید حسابرس و افزایش سرمایه "کسرا" و "تسفا"