درآمدزایی شرکت فرآورده های غذایی و قند چهارمحال از فروش محصولات تولیدی خود در دوره 10 ماهه منتهی به دی سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدود 68 درصد افزایش یافته است.

به گزارش بورس امروز؛ شرکت فرآورده های غذایی و قند چهارمحال در دوره 10 ماهه منتهی به دی 1401، از فروش محصولات خود اعم از شکر تولیدی از چغندرقند، ملاس، تفاله خشک، شکر حاصل از تصفیه خام خریداری، تفاله خشک و شکر تولیدی از چغندر قند که سهمیه کشاورزان بوده و تفاله تر، درآمدی معادل با 8 هزار و 307 میلیارد و 810 میلیون ریال کسب نموده است. در حالیکه در دوره 10 ماهه منتهی به سال 1400 این کارخانه تولیدی از فروش محصولات خود درآمدی معادل با 4 هزار و 957 میلیارد و 877 میلیون ریال را کسب نمود. این بدان معناست که درآمدزایی این شرکت از فروش محصولات تولیدی خود در دوره 10 ماهه منتهی به دی سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدود 68 درصد افزایش یافته است.

 

  • این افزایش 68 درصد درآمدزایی در این کارخانه به علت افزایش نرخ بوده یا افزایش حجم فروش؟

در دوره 10 ماهه منتهی به دی 1401، حدود 73 درصد از کل درآمد ایجاد شده به فروش محصول شکر تولیدی از چغندر قند، 12 درصد به تفاله خشک و حدود 11 درصد نیز به فروش شکر حاصل از تصفیه خام خریداری شده تعلق دارد.

بر این اساس اصلی ترین محصول این شرکت در دوره 10 ماهه سال جاری محصول شکر تولیدی از چغندر قند می باشد زیرا این محصول بیشترین نقش را در ایجاد درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانه فراورده های غذایی و قند چهارمحال را به خود اختصاص داده است.

درآمد حاصل از فروش شکر تولیدی از چغندر قند در دوره 10 ماهه منتهی به دی 1401 نسبت به دوره 10 ماهه منتهی به دی 1400، با 51 درصد رشد از 4 هزار و 6 میلیارد و 228 میلیون ریال به 6 هزار و 43 میلیارد و 544 میلیون ریال افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید:  پیش‌بینی بازار بورس امروز چهارشنبه 27 اسفندماه 99

حجم تولید شکر تولیدی از چغندرقند در دوره 10 ماهه منتهی به دی 1401 نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از 34 هزار و 715 تن به 45 هزار و 314 تن ( رشد 31 درصدی)، افزایش یافته است.

حجم فروش این محصول نیز در دوره 10 ماهه 1401 نسبت به دوره 10 ماهه 1400 با رشدی حدود 6 درصد از 31 هزار و 816 تن به 33 هزار و 579 تن افزایش یافته است. همچنین نرخ فروش این محصول در دوره 10 ماهه سال جاری نسبت به دوره 10 ماهه سال گذشته با افزایشی 43 درصدی همراه بوده و از 125 میلیون و 918 هزار و 657 ریال به 179 میلیون و 979 هزار و 868 ریال رسیده است.

در نتیجه افزایش در درآمدزایی حاصل از فروش اصلی ترین محصول کارخانه غذایی و قند چهارمحال هم از افزایش در حجم تقاضا و هم از افزایش در نرخ فروش این محصول نشأت گرفته است. لازم به ذکر است که افزایش در نرخ فروش این محصول در دوره 10 ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته بیشترین تأثیر را بر افزایش درآمد حاصل از فروش این محصول داشته است.