در 5 بهمن 1401 اطلاعیه های افزایش سرمایه مربوط به شرکت های گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، لعابیران و شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک در سامانه کدال منتشر گردید.

به گزارش بورس امروز؛ در 5 بهمن 1401 اطلاعیه های افزایش سرمایه مربوط به شرکت های گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، لعابیران و شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک در سامانه کدال منتشر گردید.

  • گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

در 4 بهمن 1401 هیئت مدیره گروه مدیریت سرمایه گذاری امید پیشنهاد افزایش سرمایه 94 درصدی خود را ارائه داد.

بر اساس پیشنهاد هیئت مدیره گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، سرمایه این شرکت از 96 هزار و 979 میلیارد و 742 میلیون ریال به 188 هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

این افزایش سرمایه 94 درصدی از محل آورده نقدی سهامداران، مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته انجام خواهد گرفت.

افزایش سرمایه وامید به منظور جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر، سرمایه گذاری از طریق خرید سهام و جبران مخارج انجام شده بابت بازارگردانی سهام خواهد بود.

  • لعابیران

پیشنهاد افزایش سرمایه 678 درصدی شرکت لعابیران با موافقت حسابرس و بازرس قانونی همراه گردید.

پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت لعابیران در 15 آذر 1401 توسط هیئت مدیره این شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران، آورده نقدی و مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها ارائه گردید.

در پی این افزایش سرمایه، سرمایه این شرکت از 600 میلیارد ریال به 4 هزار و 666 میلیارد و 728 میلیون ریال افزایش خواهد یافت.

افزایش سرمایه لعابیران به منظور بهبود ساختار مالی، تجدید ارزیابی دارائی ثابت، استفاده حداکثر از پتانسیل تولید و فروش و افزایش سرمایه در گردش روی خواهد داد.

  • تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک
بیشتر بخوانید:  جدال دولت و مجلس/وزرای رئیسی تن به استعفا می دهند؟

هیئت مدیره شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک در 2 بهمن 1401 پیشنهاد افزایش سرمایه 108 درصدی خود را ارائه می دهد.

این افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی با تایید سازمان بورس در دو مرحله همراه گردید.

در پی انجام این افزایش سرمایه، سرمایه این شرکت از 370 میلیارد ریال به 770 میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

مرحله اول این افزایش سرمایه که سرمایه این شرکت را از 370 میلیارد ریال به 520 میلیارد ریال افزایش داد در 17 اسفند 1400 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید.

مرحله دوم این افزایش سرمایه نیز در 5 بهمن 1401 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید و در نهایت سرمایه شرکت از 520 میلیارد ریال به 770 میلیارد ریال افزایش یافت.

این افزایش سرمایه دو مرحله ای به منظور توسعه خطوط تولید این شرکت انجام گردیده است.

 

  • منبع خبر : کدال