با عنایت به افزایش سرمایه 129 درصدی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات تعداد 2 میلیارد و 182 میلیون و 691 هزار و 578 حق تقدم استفاده نشده باقی مانده است.

به گزارش بورس امروز؛ با عنایت به افزایش سرمایه 129 درصدی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات تعداد 2 میلیارد و 182 میلیون و 691 هزار و 578 حق تقدم استفاده نشده باقی مانده است.

این افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران، مطالبات حال شده سهامداران، آورده نقدی و سود انباشته صورت گرفته است.

در این افزایش سرمایه که سرمایه شرکت از 84 هزار میلیارد ریال به 192 هزار و 428 میلیارد ریال افزایش یافت، مبلغ هر حق تقدم استفاده نشده پس از پایان دوره پذیره نویسی 3 هزار و 845 ریال در نظر گرفته شد.

در مجموع این شرکت از فروش حق تقدم های استفاده نشده خود 8 هزار و 469 میلیارد و 638 میلیون و 262 هزار و 273 ریال کسب نمود.

خالص وجوه حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده این شرکت پس از کسر هزینه ها و کارمزدهای مربوط به فروش حق تقدم های استفاده نشده معادل با 8 هزار و 394 میلیارد و 212 میلیون و 273 هزار و 283 ریال گردید.

  • منبع خبر : کدال
بیشتر بخوانید:  تامین سرمایه تمدن از پذیرش تعهدات جدید خبر داد