مدیر عامل شرکت صنعت روی زنگان از کاهش سود عملیاتی این شرکت در دوره 9 ماهه سال جاری خبر داد.

به گزارش بورس امروز؛ حسن احمدیان مدیر عامل شرکت صنعت روی زنگان از صورت مالی ۹ماهه خود خبر داد.
وی اشاره کرد به کاهش بیش از ۳۰درصدی سود عملیاتی دوره ۹ماهه سال جاری شرکت به نسبت دوره مشابه سال قبل به دلیل کاهش محصول روی پودری بوده است.
حسن احمدیان اضافه کرد: محصول روی پودری به دلیل تغییر روش های سهمیه بندی ماده معدنی توسط شرکت تهیه تولید و عدم تخصیص و ارائه کلسینه و کنسانتره روی و همچنین عرضه سهمیه بندی ماده معدنی در بورس کالای ایران به قیمت های بالا سبب شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل دچار کاهش شده است.
وی ادامه داد: دلیل کاهش براورد سه ماهه عادی سال جاری و کاهش میزان تولیدات و فروش نسبت به برنامه اولیه سال جاری محصول اهک هیدراته و خدمات پرعیا سازی بوده است.
حسن احمدیان اشاره کرد: محصول اهک هیدراته به دلیل قطعی حامل های برق و گاز در فصل زمستان و استفاده از سوختهای پیش بینی شده موجب کاهش تولید و فروش محصول اهک هیدراته در سه ماهه پایانی سال جاری خواهد شد.
وی تصریح کرد:افزایش میزان تولید این محصول در سال ۱۴۰۲با فرض انجام سرمایه و بهره برداری از خط تولید دوم اهک هیدراته از سرمایع سه ماهه ۱۴۰۲خواهد بود.
حسن احمدیان گفت : به دلیل عدم استقبال خدمات پر عیا سازی با توجه به موارد گفته شده در محصول اهک هیدراته و تنوع ماده معدنی انگوران از کربناته به سمت مخلط سولفیدی اسیدی سرب دارکه نیازمند عملیات فلوتاسیون است.
وی تصریح کرد:در واقع دلیل عدم استقبال خدمات پرعیا سازی افزایش قیمت پایه در عرضه ماده معدنی کربناته بوده است.
حسن احمدیان افزود:دیگر دلیل عدم استقبال خدمات پر عیا سازی افزایش حمل و دستمزد فراوری بوده که در مجموع باعث کاهش میزان مشتریان و پیش بینی تولیدات و فروش خدمات خردایش و هوی مدیا نسبت به برنامه اولیه سال جاری برای سه ماهه آتی و برای سال ۱۴۰۲پیش بینی شده است.

  • منبع خبر : کدال
بیشتر بخوانید:  «نوری» پارسال کاهش نرخ خوراک داشت