سود خالص بانک سینا نیز طی سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۹۷ به عدد ۱.۲۹۲.۷۹۶ میلیون ریال رسیده است. این عدد در مقایسه با سود ۶۹۸.۲۷۷ میلیون ریالی سال ۹۶ نشان از افزایش ۸۵ درصدی سود خالص وسینا دارد.

به گزارش بورس امروز، بررسی عملکرد مالی بانک سینا از سال ۹۵ تا کنون نشان از تغییر شرایط مالی این بانک دارد. به طوری که بعد از افت شاخص‌های مالی بانک سینا طی سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵، این بانک در سال ۹۷ به رشد بسیار مناسبی رسیده است.

خالص درآمدهای عملیاتی بانک سینا طی سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ بسیاری رشده داشته است. به طوری که درآمدهای این بانک از ۵.۰۲۷.۹۴۴ میلیون ریال سال ۹۶ به ۷.۴۹۹.۰۶۳ میلیون ریال معاد ۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۷ رسیده است. این شرکت در سال ۹۵ به درآمدی بیش از ۵ هزار و ۴۳۲ میلیارد تومان دست پیدا کرده بود.

سود خالص این بانک نیز طی سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۹۷ به عدد ۱.۲۹۲.۷۹۶ میلیون ریال رسیده است. این عدد در مقایسه با سود ۶۹۸.۲۷۷ میلیون ریالی سال ۹۶ نشان از افزایش ۸۵ درصدی سود خالص وسینا دارد. همچنین این بانک پیش‌بینی کرده که طی سال ۹۸ سود خالص این شرکت با افزایش ۴۸ درصدی مواجه شود و به عدد ۱.۹۲۳.۷۱۳ میلیون ریال برسد.

همچنین طی سال مالی منتهی به اسفند ۹۷ تسهیلات اعطایي و مطالبات از اشخاص غیردولتي این بانک نیز روند افزایشی داشته است. به طوری که تسهیلات پرداختی این شرکت از ۲۶.۹۶۹۶.۴۴۷ میلیون ریال سال ۹۶ به ۱۴۲.۸۲۹.۱۶۱ میلیون ریال در سال ۹۷ رسیده است. ضمن اینکه سپرده‌های مشتریان این بانک نیز در سال ۹۷ افزایش پیدا کرده است.

این بانک همچنین اقدام به سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت‌ها به مبلغ بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال کرده است. از مبلغ ۶،۵۵۵ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری‌های بانك، مبلغ ۰،۰۱۱ میلیارد ریال مربوط به سرمایه‌گذاریهای بلندمدت در شرکت توسعه اعتماد مبین، مبلغ ۳۰۴ میلیارد ریال در شرکت توسعه سینا، مبلغ ۰،۵۰۰ میلیارد ریال در شرکت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن، مبلغ ۵۱ میلیارد ریال در شرکت صرافي سینا، مبلغ ۰۸ میلیارد ریال شرکت سینمایي نور تابان و مبلغ ۱ میلیارد ریال شرکت الکترونیکي پرداخت کارتي (شاپرک) است.

بیشتر بخوانید:  آگهی فروش ملک تجاری- اداری از سوی بانک سینا