مجموع تولید چهار محصول اسلب، اهن اسفنجی، بلوم، بیلت و گندله شرکت فولاد خوزستان در دوره یکماهه اذرماه سال جاری یک میلیون و ۱۱۳ هزار و ۷۴۹ تن بود که نسبت به تولید ماه گذشته سال جاری تقریبا چهاردرصد با کاهش همراه بوده است.

به گزارش بورس امروز؛ مجموع تولید چهار محصول اسلب، اهن اسفنجی، بلوم، بیلت و گندله شرکت فولاد خوزستان در دوره یکماهه اذرماه سال جاری یک میلیون و ۱۱۳ هزار و ۷۴۹ تن بود که نسبت به تولید ماه گذشته سال جاری تقریبا چهاردرصد با کاهش همراه بوده است. اما به رغم این کاهش تولید، حجم فروش فولاد خوزستان در همین ماه ۲۵۹میلیون و۸۶۶هزار تن بود. این حجم از فروش در آذرماه نسبت به ماه گذشته سال جاری حدود ۱۶درصد افزایش داشته است.

این حجم فروش در آذرماه در آمد ۳۰ هزار  و ۲۰۱میلیارد و۹۰میلیون ریالی را عاید فولاد خوزستان کرد که نسبت به ماه گذشته امسال حدود ۱۵درصد افزایش داشت.

حجم فروش صادراتی محصولات شرکت فولاد خوزستان در اذرماه امسال۱۴۵هزار و ۲۹۲تن بوده که نسبت به اذر ماه سال قبل خود ۲۳.۵ درصد رشد داشته است. براین اساس مجموع درامد حاصل از فروش محصولات صادراتی  شرکت فولاد خوزستان در ماه اذر سال جاری ۱۷هزار و ۳۸۵میلیارد و۲۲میلیون ریال بود که به نسبت ماه قبل تقریبا با رشد ۱۳.۵ درصدی همراه بوده است.

بر اساس این گزارش، محصول بلوم و بیلت شرکت فولاد خوزستان در اذرماه سال جاری با تولید۲۳۰هزار و ۵۴۹تنی همراه بود که نسبت به آبان ماه امسال با افزایش تولید حدود پنج درصدی برخوردار بوده است. بر اساس این تولید، حجم فروش بلوم، بیلت فولاد خوزستان در آذرماه  ۱۳۷هزار و۱۶۲تن بود که این حجم از فروش با رشد تقریبا ۳۱درصدی نسبت به آبانماه برخوردار بود. هر تن از بلوم،  بیلت در اذرماه سال جاری ۱۳۸میلیون و۳۱۴هزار و۲۶۳ریال بود.   بر این اساس هر تن از این محصول در آذرماه با رشد حدود پنج درصدی همراه شد.  این نرخ فروش، درآمد ۱۸هزار و۹۷۱میلیارد و۴۶۱میلیون ریالی را در آذرماه عاید فولاد خوزستان کرد. در آمد حاصل از فروش این محصول نسبت به ماه قبل امسال تقریبا  رشد ۳۷درصدی داشته است.

بیشتر بخوانید:  پیش بینی روند بورس امروز چهارشنبه ۱۰ دی 99

فروش صادراتی محصولات شرکت فولاد خوزستان در اذرماه امسال ۱۲۰هزار و۳۱۵تن بوده که نسبت به اذر ماه سال قبل خود تقریبا افزایش دو درصدی داشته است. درامد حاصل از فروش هر تن بلوم و بیلت شرکت فولاد خوزستان در اذر ماه امسال ۱۲۷میلیون و۹۷۵هزار و۶۵۶ریال است که نسبت به ابان سال جاری با کاهش یک درصدی همراه بوده است.

شرکت فولاد خوزستان در اذرماه امسال ۸۱ هزار و ۵۰۵تن اسلب تولید کرد که این تولید نسبت به دوره یکماهه ماه گذشته تقریبا با کاهش 20.5 درصدی همراه بود. فولاد خوزستان از این میزان تولید، ۷۶هزار و ۲۴۸تن آن را به فروش رساند. این حجم از فروش نسبت به آبانماه امسال تقریبا با کاهش ۱۷درصدی مواجه شد. در این میان هر تن از اسلب تولیدی فخوز با نرخ فروش ۱۲۹میلیون و۵۸هزارو۴۷ ریالی همراه بود.

نرخ هر تن از اسلب نسبت به آبان ماه تقریبا با افزایش سه درصدی همراه بوده است. محصول اسلب شرکت فولاد خوزستان در اذرماه امسال با مبلغ فروش ۹هزارو۸۴۰میلیارد و۴۱۸میلیون ریالی همراه بوده که نسبت به ماه قبل خود حدودا کاهش ۱۵درصدی داشته است.

محصول اسلب شرکت فولاد خوزستان در اذرماه و همچنین در ابان ماه سال جاری هیچ فروش صادراتی نداشته است.

شرکت فولاد خوزستان در اذرماه سال جاری گندله را نیز ۵۳۰ هزار و ۲۹۱تن تولید کرد. این حجم از تولید گندله در آذرماه با افزایش هفت و پنج دهم درصدی نسبت به ماه قبل خود همراه بود. با این حال به رغم افزایش تولید، فولاد خوزستان تنها ۴۶هزار و۴۵۶تن آن را به فروش رساند. اما با این حال این حجم از تولید با افزایش 72 درصدی نسبت به آبانماه مواجه بود. هر تن از گندله فولاد خوزستان در یک ماهه آذرماه سال جاری ۲۹میلیون و ۹۰۳هزار و۸۰۱ ریال را فروخت. بر این اساس هر تن از گندله فخوز در آذرماه با رشد قیمتی دو و پنج دهم درصدی همراه شد. بر این اساس گندله برای فولاد خوزستان در آذرماه درآمد یک هزار و ۳۸۹میلیارد و۲۱۱میلیون ریالی را در بر داشت. درآمدی که با رشد 76 درصدی نسبت به آبانماه همراه بود.

بیشتر بخوانید:  برآورد سود خالص فخوز در سال 1401

و در نهایت فولاد خوزستان در آذرماه با کاهش  21 درصدی در تولید آهن اسفنجی، هیچ فروشی را نتوانست در عملکرد این ماه خود ناشی از این محصول ثبت کند. فولاد خوزستان طی آبان و آذرماه امسال هیچ گونه فروشی از محل آهن اسفنجی نداشت.

شرکت فولاد خوزستان ۲۴هزار و۹۷۷تن فروش صادراتی از اهن اسفنجی در اذرماه امسال داشته که درماه قبل خود هیچ فروش صادراتی نداشته است. درامد صادراتی  حاصل از فروش هرتن اهن اسفنجی شرکت فولاد خوزستان در اذرماه امسال ۷۹میلیون و۵۷۸هزار و۴۵۲ ریال بوده این درحالی است که در ابان ماه هیچ دارمد صادراتی از هر تن اهن اسفنجی عاید این شرکت نشده است.

درامد حاصل از فروش اهن اسفنجی فولاد خوزستان در آذرماه امسال یک هزار و۹۸۷میلیارد و۶۳۱میلیون ریال است این در صورتی است که در ماه گذشته درامدی حاصل از فروش اهن اسفنجی این شرکت نداشته است.