شرکت فولاد الیاژی ایران در یک ماهه اذرماه سال جاری  ۳۷هزار و۶۶۴تن تولید از دو محصول مهندسی و آلیاژی داشت که این میزان تولید با رشد ۳۱درصد  نسبت به آبانماه امسال برخوردار بود.

به گزارش بورس امروز؛ شرکت فولاد الیاژی ایران در یک ماهه اذرماه سال جاری  ۳۷هزار و۶۶۴تن تولید از دو محصول مهندسی و آلیاژی داشت که این میزان تولید با رشد ۳۱درصد  نسبت به آبانماه امسال برخوردار بود. اما فولاد آلیاژی در در آذرماه از فروش  ۳۹هزار و ۵۰۶تنی ناشی از این دو محصول برخوردار بود. این فروش با پیشی گرفتن از تولید، با رشد سه درصدی نسبت به آبانماه امسال برخوردار بود. درآمد حاصل از فروش دو  محصول مهندسی و  آلیاژی شرکت فولاد آلیاژی ایران در آذرماه  امسال ۳۹میلیارد و۵۰۶میلیون ریال اعلام شد.

شرکت فولاد الیاژی ایران در اذرماه سال جاری هیچ گونه فروش صادراتی از محصولات الیاژی و مهندسی خود نداشت.

شرکت فولاد الیاژی ایران در یک ماهه اذرماه امسال شش هزار و ۶۰۴تن محصول مهندسی تولید کرده که نسبت به ماه گذشته این حجم از تولید با افزایش ۴۳درصدی همراه بوده اما به رغم افزایش تولید داخلی، فروش  این محصول با کاهش هفت درصدی نسبت به آبانماه مواجه شد. به گونه ای که از این میزان تولید صورت گرفته، شش هزار و ۳۰۴ تن آن به فروش رسید. هر تن از محصول مهندسی در شرکت فولادآلیاژی ایران در آذرماه امسال ۱۸۷میلیون و۷۴۹هزار و۲۰۷ ریال فروش داشت. به سبب  حصول درآمد حاصل از فروش محصول مهندسی یک هزار و ۱۸۳میلیارد و۵۷۱میلیون ریالی برای شرکت فولاد آلیاژی ایران رقم زد. بر اساس این گزارش؛ شرکت فولاد الیاژی ایران در یکماهه اذرماه سال جاری ۳۱هزار و ۶۰تن محصول آلیاژی تولید کرد که با رشد تولید ۲۹درصدی این محصول در آذرماه، این شرکت ۳۳هزار و ۲۰۲تن آن را به فروش رساند. این حجم از فروش با پیشی گرفتن از تولید، از رشد پنج درصدی برخوردار بود. هر تن از محصول آلیاژی شرکت فولاد آلیاژی ایران در آذرماه امسال ۳۱۱میلیون و ۱۴۴هزار و ۹۳۱ ریال به فروش رسید. افزایش سه درصدی در هر تن از نرخ فروش محصول آلیاژی درآمد یک هزار و ۱۸۳میلیارد و ۵۷۱میلیون ریالی را برای شرکت فولاد الیاژی ایران  به همراه داشت. این درامد حاصل از فروش با افزایش هشت درصدی نسبت به ابانماه همراه بوده است.

بیشتر بخوانید:  افزایش نرخ نیتروژن و آب سرویس در پتروشیمی مبین