سعی می کنیم روی صنایعی کار کنیم که به لحاظ بنیادی سودآور و نقدینگی خوبی داشته باشند و در آینده هم این سود آوری تکرار شود. با توجه به شرایط تورمی در ایران، صنایعی مانند کانه های فلزی و پتروشیمی در اولویت هستند.

به گزارش بورس امروز، ارشاد کوششی قائم مقام شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی عنوان کرد:به طور کلی بر صنایع فلزی، مواد شیمیایی و فرآورده های نفتی تمرکز داریم، این صنایع در بلندمدت همیشه با روندی سودآور جزو سرمایه های امن بازار هستند. هر چند در حال حاضر سهام خودرویی یا ساختمانی در حال رشد است. اما صنایعی نیستند که بتوان در بلندمدت از آنها نقدینگی دریافت کرد.

سعی می کنیم روی صنایعی کار کنیم که به لحاظ بنیادی سودآور و نقدینگی خوبی داشته باشند و در آینده هم این سود آوری تکرار شود. با توجه به شرایط تورمی در ایران، صنایعی مانند کانه های فلزی و پتروشیمی در اولویت هستند.

بازار سرمایه به صورت کلی در اواخر روند رشد خود قرار دارد و پیش بینی می کنم به طوری که از اواخر خرداد و اوایل تیر ماه از رشد بیش از ۲۵۰ هزار واحدی برخوردار شد. در میان صنایع موجود در بازار سرمایه، صنایعی مانند خودرویی و ساختمانی که همپای سایر سهام رشد نداشته اند یا صنایعی که پتانسیل رشد بیشتری دارند، نسبت به دیگر سهام دارد. ضمن اینکه سهام فلزی ها ارزشمندتر هستند.

در شرکت های دارویی هم به نسبت بازار زیاد هستیم. شاید تنها ۳ درصد ارزش بازار بورس ما دارویی باشد اما در پرتفوی ما سهم این شرکت ها ۷ درصد است. به لحاظ وضعیت نقدینگی نامناسب و سوددهی پایین در برخی دوره های زمانی به سمت شرکت های خودرویی، سیمانی و ساختمانی نخواهیم رفت.

مزیت های اوراق سپرده کالایی

در سکه طلا به عنوان یکی از اوراق سپرده کالایی به دلیل این که نمی خواهیم نقش منفی در قیمت و وضعیت اقتصاد داشته باشیم ورود نمی کنیم. زمان ورود به اوراق سپرده کالایی زعفران و برخی موارد دیگر متفاوت است. برخی کالاها مانند زعفران زمان عرضه مشخصی دارد و چون ما کار بازرگانی انجام نمی دهیم بهتر است اوایل پاییز وارد بورس کالا شویم و در یک دوره هفت، هشت ماهه در این بازار بمانیم. این کالا فسادپذیر است و اگر یک سال بماند قیمت آن نصف می شود. در سرمایه گذاری در این اوراق، به دنبال تحویل جنس نیستیم.

بیشتر بخوانید:  بانک مرکزی از 3 مسیر به بورس ضربه زد