با بررسی سوابق قیمتی شرکت ها این موضوع مشخص است که با نزدیک شدن به مجمع، رشد سهام شرکت ها صعودی تر می‌شود.

به گزارش بورس امروز؛ با بررسی سوابق قیمتی شرکت ها این موضوع مشخص است که با نزدیک شدن به مجمع، رشد سهام شرکت ها صعودی تر می‌شود. حفظ سهام از سوی سهامدار تا زمان برگزاری مجمع، سهامدار را از سود بیشتری نسبت به زمان فروش سهم خود پیش از مجمع برخوردار می سازد. البته دلیل فروش سهم و محل سرمایه گذاری منابع ناشی از فروش سهم نیز مهم است. به گونه ای که فروش سهم به منظور سپرده گذاری در بانک، سهامدار را  منتفع می سازد.

سود سهام نمی تواند تورم موجود را پوشش دهد، در حال حاضر با توجه به پرداخت سود از سوی شرکت ها خصوصا در صنعت بانکداری، این سود به هیچ عنوان پاسخگوی تورم نیست. این امر نشات گرفته از یک سلسله قوانین و مقرراتی است که از سوی بانک مرکزی وضع شده است.

به طور مثال در رابطه با صنعت بانکداری، بنا به اعلام بانک مرکزی در صورت عدم وجود ذخایر لازم در حساب ها و عدم برخورداری از نرخ پایه پولی با ضریب ۸درصد، بانک حق تقسیم سود را ندارد این تقسیم سود باید با حداقل ۱۰درصد صورت گیرد. این امر نشان از ضرر سهامدار دارد.

با توجه به عدم پوشش تورم به واسطه سود مجامع  آنچه که می تواند صورت پذیرد سوق سیاست تقسیم سود از سوی شرکت ها به سمت  سهام جایزه است. بهبود بازار سرمایه در سال آینده منجر به کسب سود سرمایه ای بالایی خواهد شد  و در نتیجه سبب حصول سود بیشتر ی هم می گردد.

  • نویسنده : حمید رضا مهرآور - مدیرعامل کارگزاری بانک سامان
  • منبع خبر : نشریه بورس امروز
بیشتر بخوانید:  برداشت منفی از مفهوم ریسک