تعداد فروش صادراتی محصول شمش در شرکت فولاد خراسان در یکماهه آذر 1401 نسبت به یکماهه آبان سال جاری حدود 168 درصد افزایش یافته است.

به گزارش بورس امروز؛ شرکت فولاد خراسان از فروش محصولاتی همچون محصولات سبک ساختمانی، شمش، گندله، آهن اسفنجی و بریکت در دوره 9 ماهه منتهی به آذر 1401، توانست درآمدی معادل با 93 هزار و 826 میلیارد و 200 میلیون ریال کسب نماید. با توجه به در آمد 77 هزار و 132 میلیارد و 564 میلیون ریالی این شرکت در دوره 9ماهه منتهی به آذر 1400، شرکت فولاد خراسان در دوره 9 ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، توانست درآمدهای خود را 22 درصد افزایش دهد.

در دوره یکماهه آذر سال جاری مجموع درآمدهای حاصل از فروش محصولات این شرکت نسبت به دوره یکماهه منتهی به آبان 1401، از 12 هزار و 169 میلیارد و 406 میلیون ریال به 13 هزار و 220 میلیارد و 336 میلیون ریال افزایش یافت. بر این اساس افزایش درآمدهای این شرکت در یکماهه آذر سال جاری نسبت به یکماه گذشته خود معادل با 9 درصد بوده است.

این افزایش درآمد در طول دوره یکماهه آذر نسبت به یکماهه قبل می تواند ناشی از افزایش نرخ محصولات یا افزایش تقاضا و میزان فروش محصولات این شرکت باشد. در اینجا قصد داریم نرخ ها و مقدار فروش تک تک محصولات این شرکت را در یکماهه آذر سال جاری نسبت به یکماهه آبان سال جاری مقایسه کنیم.

لازم به ذکر است که این شرکت 35 درصد از درآمد خود را از فروش صادراتی محصولاتی نظیر شمش و محصولات سبک ساختمانی کسب نموده است.

 

  • محصولات سبک ساختمانی

48 درصد از مجموع درآمد فروش این شرکت در دوره یکماهه آذر سال جاری به فروش داخلی محصولات سبک ساختمانی اختصاص یافته است. درآمد بدست آمده از فروش داخلی محصولات سبک ساختمانی در دوره یکماهه آذر نسبت به دوره یکماهه آبان سال جاری حدود 16 درصد افزایش یافت. این درآمد درنهایت از 5 هزار و 535 میلیارد و 670 میلیون ریال به 6 هزار و 402 میلیارد و 16 میلیون ریال رسیده است.

بیشتر بخوانید:  فولاد خراسان، تندیس برنزین مدیریت انرژی را دریافت کرد

این افزایش در درآمدهای حاصل از فروش داخلی محصولات سبک ساختمانی ناشی از افزایش مقدار فروش و همچنین افزایش نرخ هر تن از این محصول بوده است.

مقدار فروش این شرکت در یکماهه آذر نسبت به یکماهه آبان 1401،  14 درصد و نرخ فروش هر تن از محصولات سبک ساختمانی نیز حدود 2 درصد با رشد همراه بوده است.

افزایش تقاضا در محصولات سبک ساختمانی در بازار داخلی سبب گردید تا مقدار فروش این محصول طی یک دوره یکماهه از 37 هزار و 855 تن به 43 هزار و 144 تن افزایش یابد.

همچنین نرخ فروش داخلی این محصول به ازای هر تن در یکماهه آبان سال جاری معادل با 146 میلیون و 233 هزار و 523 ریال بوده که در یکماهه آذر به 148 میلیون و 387 هزار و 169 ریال افزایش یافت.

 

  • فروش داخلی محصول شمش

درآمد حاصل از فروش داخلی محصولات شمش در یکماهه آذر نسبت به یکماهه آبان 1401، حدود 37 درصد کاهش یافته است. علت کاهش درآمد حاصل از فروش داخلی این محصول کاهش حجم فروش این محصول از 27 هزار و 982 تن به 17 هزار و 277 تن بوده است.

اما کاهش حجم فروش داخلی این محصول ناشی از کمبود تقاضا در بازار داخلی نبوده است بلکه حجم فروش صادراتی این محصول در یکماهه آذر 1401 نسبت به یکماهه آبان سال جاری حدود 168 درصد افزایش یافته است.

شرکت فولاد خراسان در یکماهه آبان سال جاری 9 هزار و 999 تن از محصول شمش خود را صادر نموده است که در یکماهه آذرماه به 26 هزار و 799 تن افزایش یافت. لازم به ذکر است در یکماهه آذر سال جاری 25 درصد از مجموع درآمدهای حاصل از فروش این شرکت به صادرات محصول شمش تعلق داشته است.

بیشتر بخوانید:  پيش بينى روند بورس امروز شنبه ١ خرداد ١٤٠٠

نرخ فروش صادراتی هر تن محصول شمش در یکماهه آذر نسبت به دوره یکماهه آبان از 118 میلیون و 483 هزار و 648 ریال به 126 میلیون و 195 هزار و 679 ریال افزایش یافته است که رشدی 6.5 درصدی را به دنبال داشته است.

 

  • صادرات محصولات سبک ساختمانی

فروش محصولات سبک ساختمانی 7 درصد از مجموع درآمد فروش شرکت فولاد خراسان را در یکماهه آذر به خود اختصاص داده است.

درآمد حاصل از صادرات محصولات سبک ساختمانی در این شرکت در دوره یکماهه آبان 1401، معادل با 591 میلیارد و 605 میلیون ریال بوده که با رشدی 56 درصدی در یکماهه آذر سال جاری به 922 میلیارد و 956 میلیون ریال رسیده است.

این افزایش درآمد در فروش صادراتی محصولات سبک ساختمانی ناشی از افزایش حجم فروش این محصول در یکماهه آذر نسبت به یکماهه آبان از 4 هزار و 238 تن به 6 هزار و 789 تن بوده است.

نرخ فروش صادرات محصولات سبک ساختمانی به ازای هر تن در دوره یکماهه آذر سال جاری نسبت به دوره یکماهه آبان سال جاری از 139 میلیون و 595 هزار و 328 ریال، به 135 میلیون و 948 هزار و 741 ریال کاهش یافته است.