حسابرس و بازرس قانونی افزایش سرمایه شرکت های صنعتی بهپاک و داروسازی تهران دارو را تایید نمود.

به گزارش بورس امروز، حسابرس و بازرس قانونی افزایش سرمایه شرکت های صنعتی بهپاک و داروسازی تهران دارو را تایید نمود.

افزایش سرمایه این دو شرکت از محل سود انباشته و به منظور اصلاح ساختار مالی و استفاده از معافیت مالیاتی صورت می گیرد.

افزایش سرمایه شرکت صنعتی بهپاک 32 درصد و داروسازی تهران دارو نیز 800 درصد می باشد.

هیئت مدیره شرکت صنعتی بهپاک پیشنهاد این افزایش سرمایه را در 11 آبان 1401 و داروسازی تهران دارو نیز در 13 آذر 1401 ارائه می دهند.

با انجام این افزایش سرمایه ها، سرمایه بهپاک از 3 هزار و 99 میلیارد ریال به 4 هزار و 100 میلیارد ریال، و سرمایه دتهران نیز از 60 میلیارد ریال به 540 میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

  • منبع خبر : کدال
بیشتر بخوانید:  موافقت بازرس قانونی با افزایش سرمایه «کی بی سی»