محصولات ذوب آهن اصفهان از جمله ریل ملی بار دیگر در چالش کیفیت، سربلند بیرون آمدند.
به گزارش بورس امروز؛ تاکنون ذوب آهن اصفهان بیش از ۹۰ هزار تن ریل معادل ۷۵۰ کیلومتر خط ریل راه آهن به شرکت های ریلی از جمله شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت مترو تهران، مترو اصفهان  و …. تحویل نموده و مورد بهره برداری قرار گرفته است.
چندی پیش خبری مبنی برشکستن یک مورد ریل این شرکت گزارش شد که بررسی های دقیق و تخصصی نشان داد این مشکل ارتباطی به کیفیت ریل ملی ذوب آهن نداشته و در فرایند نصب اتفاق افتاده است.
بیشتر بخوانید:  تقسیم سود و تصویب افزایش سرمایه در مجمع «فافق»