هیئت مدیره شرکت وزیران پیشنهاد افزایش سرمایه 9900 درصدی خود را به صاحبان سهام این شرکت ارائه داد.

به گزارش بورس امروز،  هیئت مدیره شرکت وزیران پیشنهاد افزایش سرمایه 9900 درصدی خود را به صاحبان سهام این شرکت ارائه داد.

بر اساس این پیشنهاد سرمایه این شرکت از 20 میلیارد ریال به 2 هزار میلیارد ریال افزایش می یابد.

این افزایش سرمایه یک هزار 980 میلیارد ریالی از محل سود انباشته ،مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها صورت می پذیرد. 

هدف از این افزایش سرمایه در “کورز” اصلاح ساختار مالی است.

گزارش پیشنهادی افزایش سرمایه هیئت مدیره  جهت بررسی و اعلام نظر حسابرس ارسال شده است.

 

  • منبع خبر : کدال
بیشتر بخوانید:  «وشهر» مکلف به افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی