هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت پیاذر پیشنهاد افزایش سرمایه 120 درصدی خود را به صاحبان سهام این شرکت ارائه داد.

به گزارش بورس امروز، هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت پیاذر پیشنهاد افزایش سرمایه 120 درصدی خود را به صاحبان سهام این شرکت ارائه داد.

بر اساس این پیشنهاد سرمایه این شرکت از 159 میلیارد ریال به 350 میلیارد ریال افزایش می یابد.

این افزایش سرمایه 191 میلیارد ریالی از سود انباشته صورت می پذیرد.

هدف از این افزایش اصلاح ساختار مالی می باشد.

گزارش پیشنهادی افزایش سرمایه هیئت مدیره  جهت بررسی و اعلام نظر حسابرس ارسال شده است.

  • منبع خبر : کدال
بیشتر بخوانید:  پیشنهاد افزایش سرمایه 800 درصدی در "دتهران"