افزایش سرمایه های شرکت های بانک کار آفرین، سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری، ذوب روی اصفهان، صنایع فولاد آلیاژی یزد و گروه صنعتی سپاهان به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار تهران رسید.

به گزارش بورس امروز، افزایش سرمایه های شرکت های بانک کار آفرین، سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری، ذوب روی اصفهان، صنایع فولاد آلیاژی یزد و گروه صنعتی سپاهان به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار تهران رسید.

تایید سازمان بورس به افزایش سرمایه 16 درصدی بانک کارآفرین به جهت اصلاح ساختار مالی این شرکت بود. با این افزایش سرمایه، سرمایه این شرکت از 39,500 میلیارد ریال به 46,000 میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

هیئت مدیره بانک کارآفرین پیشنهاد این افزایش سرمایه را در 14 شهریور سال جاری ارائه داده و بر اساس تاییدیه سازمان بورس از 6,500 میلیارد ریال افزایش سرمایه این شرکت، 54 درصد از محل سود انباشته و 46 درصد نیز از محل سایر اندوخته های انجام می گیرد.

هیئت مدیره سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری نیز در 9 مهر سال جاری پیشنهاد افزایش سرمایه 100 درصدی خود را ارائه می دهد که با تایید سازمان بورس همراه می گردد.

افزایش سرمایه مدیرت از محل سود انباشته و به منظور اصلاح ساختار مالی این شرکت روی می دهد. بر همین اساس سرمایه این شرکت از 1,500 میلیارد ریال به 3,000 میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

ذوب روی اصفهان نیز که قصد افزایش سرمایه خود را از 900 میلیارد ریال به 1,800 میلیارد ریال را دارد، تاییدیه سازمان بورس را دریافت نمود.

هیئت مدیره فروی پیشنهاد افزایش سرمایه 100 درصدی خود را در 12 شهریور سال جاری ارائه داده بود. این افزایش سرمایه از محل سود انباشته و به منظور اصلاح ساختار مالی، جبران مخارج سرمایه ای، و تامین سرمایه در گردش روی خواهد داد.

بیشتر بخوانید:  کسب درآمد 70 میلیارد ریالی «وکار»

هیئت مدیره صنایع فولاد آلیاژی یزد نیز پیشنهاد افزایش سرمایه 100 درصدی خود را در 19 مهر 1401 ارائه داد که سازمان بورس آن را تایید نمود. این افزایش سرمایه از محل سود انباشته صورت می گیرد.

افزایش سرمایه فروی به منظور اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از خروج نقدینگی و تامین سرمایه در گردش این شرکت عملیاتی خواهد شد.

گروه صنعتی سپاهان نیز تایید سازمان بورس مبنی بر افزایش سرمایه 200 درصدی خود را دریافت نمود.

بر مبنای پیشنهاد هیئت مدیره فسپا در 16 آبان 1401، سرمایه این شرکت از 1,300 میلیارد ریال به 3,900 میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

افزایش سرمایه شرکت گروه صنعتی سپاهان از محل سود انباشته و به منظور اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از خروج نقدینگی و استفاده از مزایای مالیاتی توانست تایید سازمان بورس را دریافت نماید.

  • منبع خبر : کدال