سید مصطفی علوی گفت: ساختار کمیته‌های حسابرسی در راستای اجرای دقیق دستورالعمل حاکمیت شرکتی و عزم جدی سازمان بورس در نظارت بر اجرای این دستورالعمل توسط ناشران ثبت شده نزد سازمان اصلاح شد. براساس تغییرات جدید، کمیته‌های حسابرسی باید ۳ یا ۵ نفره بوده و اکثریت آنها باید اعضای مستقل خارج از هیات مدیره و البته دارای تخصص مالی باشند

به گزارش بورس امروز سید مصطفی علوی، رئیس اداره نظارت بر حسابرسان معتمد و گزارشگری مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اجرای دقیق دستورالعمل حاکمیت شرکتی و عزم جدی سازمان بورس در نظارت بر اجرای این دستورالعمل توسط ناشران ثبت شده نزد سازمان بیان داشت: اصلاح کمیته‌های حسابرسی بازار از اولویت های این سازمان بود.

وی افزود: در دستورالعمل فوق، تغییر ساختار کمیته‌های تخصصی هیات مدیره از جمله کمیته حسابرسی است.

این مقام مسئول افزود: براساس تغییرات جدید، کمیته‌های حسابرسی باید ۳ یا ۵ نفره بوده و اکثریت آنها باید اعضای مستقل خارج از هیات مدیره و البته دارای تخصص مالی باشند. همچنین شرایط استقلال در منشور کمیته حسابرسی ذکر شده است.

علوی ادامه داد: با توجه به مفاد منشور کمیته حسابرسی و الزامات جدید حاکمیت شرکتی، رئیس کمیته حسابرسی باید عضو غیرموظف مالی هیات مدیره باشد. به عنوان مثال در یک کمیته ۳ نفره، ۲ نفر باید عضو مستقل خارج از هیات مدیره بوده و دارای تخصص مالی باشند، همچنین رئیس کمیته نیز به عنوان نفر سوم باید عضو غیرموظف مالی هیات مدیره باشد.

رئیس اداره نظارت بر حسابرسان معتمد و گزارشگری مالی سازمان بورس بیان داشت: به غیر از برخی تغییرات صورت گرفته، سایر الزامات منشور کمیته حسابرسی مانند گذشته باید رعایت شود. همچنین ناشران درج شده در بازار پایه زرد فرابورس ملزم به تشکیل کمیته‌های تخصصی هیات مدیره از جمله کمیته حسابرسی هستند.

وی در پایان بیان داشت: منشور کمیته حسابرسی نیز به زودی اصلاح شده و ابلاغ می شود.

بیشتر بخوانید:  نقش کمرنگ بازار سرمایه در اکوسیستم اقتصادی کشور