معاون اقتصادی و مالی گروه مپنا به اجرای پروژه احداث نیروگاههای جنوب، سمنان، حلب سوریه و مقیاس زاهدان اشاره کرد که منجر به افزایش بیش از 30 درصدی درآمد این شرکت شد.

به گزارش بورس امروز؛ احمدرضا فراست معاون اقتصادی و مالی گروه مپنا به اجرای پروژه احداث نیروگاههای جنوب، سمنان، حلب سوریه و مقیاس زاهدان اشاره کرد که منجر به افزایش بیش از 30 درصدی درآمد این شرکت شد.

وی اظهارداشت: قرارداد توسعه نیروگاه های سیکل ترکیبی نکا  با اجرای 2واحد گازی و کارفرمای آن شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی بود.

معاون اقتصادی و مالی گروه مپنا موضوع این قرار داد را طراحی، مهندسی، خرید، حمل، نصب و راه اندازی تجهیزات باظرفیت 324 مگاوات در شرایط ایزو  ذکر کرد  که مدت این قرار داد 21ماه شمسی است.

همچنین وی مبلغ ارزی و ریالی این قرار داد را 79 میلیون و 560 یورو و  و 3هزار و 735 میلیارد ریال عنوان کرد که بر این اساس  25 درصد قرارداد ارزی و ریالی آن پیش پرداخت شد و مابقی در دوره اجرای قرارداد پرداخت خواهدشد.

به گفته فراست؛ شروع قرارداد بعد از امضای طرفین ومبادله آن، تحویل زمین بدون معارض خواهد بود.

همچنین وی یاد آورشد: آثار قراردادفوق برای شرکت مپنا در سالهای آتی خواهد بودکه متعاقبا اعلام خواهد شد.

  • منبع خبر : کدال
بیشتر بخوانید:  ثاميد واحدهای تجاری و مسکونی را به مزایده گذاشت