هیئت مدیره شرکت نوش پونه مشهد پیشنهاد افزایش سرمایه 56 درصدی خود را به صاحبان سهام این شرکت ارائه داد.

به گزارش بورس امروز، هیئت مدیره شرکت نوش پونه مشهد پیشنهاد افزایش سرمایه 56 درصدی خود را به صاحبان سهام این شرکت ارائه داد.

بر اساس این پیشنهاد سرمایه این شرکت از 641 میلیارد و 116 میلیون ریال به یک هزار میلیارد ریال افزایش می یابد.

این افزایش سرمایه 358 میلیاردو 884 میلیون ریالی در “غپونه” از محل سود انباشته صورت می پذیرد. 

هدف از این افزایش سرمایه در شرکت نوش پونه مشهد اصلاح ساختار مالي و عدم خروج نقدينگي و همچنين استفاده از معافيت مالياتي بر اساس مفاد بند (ف) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور است.  

گزارش پیشنهادی افزایش سرمایه هیئت مدیره  جهت بررسی و اعلام نظر حسابرس ارسال شده است.

  • منبع خبر : کدال
بیشتر بخوانید:  صنعت نفت و گاز؛ چشم انتظار ۲۵۰ میلیارد دلار