شرکت لبنیات کالبر در خصوص بندهای گزارش حسابرس و بازرس قانونی به بند 3 اشاره کرد.

به گزارش بورس امروز، شرکت لبنیات کالبر در خصوص بندهای گزارش حسابرس و بازرس قانونی به بند 3 اشاره کرد.

با توجه به اختصاص بند (3) به ذخیره ی مالیات شرکت اصلی و گروه، شرکت اعلام کرده است که مبنای گزارش حسابرس بر اساس برگ های تشخیص صادره است.

بر اساس توضییحات شرکت لبنیات کالبر؛ با توجه به اعتراض های ثبت شده و طرح پرونده ها در مراجع حل اختلافات مالیاتی و تعدیل مبلغ مطالبه شده در برگ های تشخیص مورد مطالبه، این شرکت ذخیره ای در حساب ها منظور ننموده است.

شرکت لبنیات کالبر از حذف آثار ناشی از تجدید ارزیابی شرکت های فرعی در صورت های مالی تلفیقی گفت.

این شرکت اظهار داشت: بند مذکور مربوط به ثبت تعدیلات ناشی از تجدید ارزیابی شرکت های فرعی در سنوات قبل بوده است.

همچنین این شرکت در زمان تهیه صورت های مالی تلفیقی نسبت به رعایت استاندارد حسابداری شماره 39 اقدام نموده است.

شرکت لبنیات کالبر در خصوص پوشش بیمه ای مناسب دارایی ها ی ثابت و موجودی کالای شرکت های پخش سراسری کالبر و صنایع شیر ایلام زاگرس اینگونه توضییح داد: اقدامات لازم در خصوص پوشش بیمه ای مناسب دارایی ها و موجودی کالای شرکت های مذکور صورت پذیرفته است.

شرکت لبنیات کالبر در خصوص بازار گردان نیز گفت: با توجه به عدم هماهنگی بین سهامداران و  هیئت مدیره به دلیل مشکلات مالی ناشی از کمبود نقدینگی، موضوع تاکنون انجام نشده ولی در حال حاضر مشغول مذاکره با موسسه سبدگردان فارابی جهت عقد قراداد بازار گردان است.

این شرکت در نهایت به تهیه طرح توجیه اقتصادی شرکت اشاره کرد که طراحی، نظارت بر اجرا حسب مصوبه هیئت مدیره 6 درصد کل پروژه در حساب های شرکت پرو ویژن منظور گردیده است.

  • منبع خبر : کدال
بیشتر بخوانید:  رئیسی طی هفته‌های آتی به ترکیه سفر می‌کند