یکی از شرکت های تابعه "وسدید"موفق به اخذ 23 میلیون و 173 هزار و 250 یورو، پروژه گردید.

به گزارش بورس امروز، گروه صنعتی سدید 95 درصد مالکیت شرکت تولید پمپ های بزرگ و توربین آبی پتکو را در اختیار دارد.

شرکت پتکو موفق به اخذ 23 میلیون و 173 هزار و 250 یورو، پروژه گردید.

این شرکت زیر مجموعه در دوره منتهی به شهریور 1401 سود انباشته ای را معادل با 148 میلیارد و 328 میلیون ریال را در صورت های مالی خود منعکس نموده است.

اجرای قراردادها سوداوری این شرکت را تا حد زیادی افزایش خواهد داد و در صورت تقسیم سود منجر به شناسایی درآمد در شرکت اصلی خواهد گردید.

  • منبع خبر : کدال
بیشتر بخوانید:  فروش فجر 113 درصد رشد یافت

بیشتر بخوانید: اخبار نماد فرابورس