شرکت رتبه بندی پایا رتبه -A بلندمدت و A1 کوتاه مدت را به شرکت بهمن موتور(سهامی خاص) اعطا کرد.

به گزارش بورس امروز، شرکت رتبه بندی پایا رتبه -A بلندمدت و A1 کوتاه مدت را به شرکت بهمن موتور(سهامی خاص) اعطا کرد.

این رتبه بندی بر اساس بررسی داده های کمی شامل صورت های مالی و نسبت های مالی مستخرج از آن و ویژگی های کیفی شامل ارزیابی مربوط به فعالیت های شرکت، حاکمیت شرکتی، محیط عملیاتی ، تامین مالی و سوابق آن و نیز تحلیل فضای کلان اقتصادی ، کسب و کار و صنعت مربوطه صورت گرفته است.

این شرکت رتبه بندی  با دورنمای با ثبات و رتبه اعتباری کوتاه مدت بر درجه سرمایه گذاری را به شرکت بهمن موتور اختصاص داد.

بر اساس اعلام این شرکت، کمیته رتبه بندی اعتباری شرکت رتبه بندی اعتباری پایا در 29 اذرماه 1401 رتبه بندی اعتباری بلند مدت را به شرکت بهمن موتور اختصاص داده بود. این شرکت اعلام نموده است که براساس بازنگری صورت گرفته، رتبه بلندمدت شرکت مجددا مورد تایید قرار گرفت.

براساس اعلام شرکت رتبه بندی پایا، واژه نامه تعاریف شرکت رتبه بندی “پایا”، در این طبقه از رتبه اعتباری بلند مدت، ظرفیت ایفای تعهدات مالی در سطح بالا است.

  • منبع خبر : کدال
بیشتر بخوانید:  رشد 57 درصدی فروش «کگل» در نیمه نخست سال