هیئت مدیره شرکت صنایع مس شهید باهنر پیشنهاد افزایش سرمایه 100 درصدی خود را به صاحبان سهام این شرکت ارائه داد.

به گزارش بورس امروز،هیئت مدیره شرکت صنایع مس شهید باهنر پیشنهاد افزایش سرمایه 100 درصدی خود را به صاحبان سهام این شرکت ارائه داد.

بر اساس این پیشنهاد این شرکت از 2.625 میلیارد ریال به 24.583 میلیارد 331 میلیون  714 هزار 849 ریال افزایش می یابد.

این افزایش سرمایه 21.958  میلیارد و 331 میلیون و 714 هزارو 849 ریال ازمحل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها صورت می پذیرد.  به منظور ترميم نسبت هاي مالي و بهبود ساختار سرمايه

هدف از این افزایش اسرمایه در “فباهنر”  ترميم نسبت هاي مالي و بهبود ساختار سرمايه است. 

گزارش پیشنهادی افزایش سرمایه هیئت مدیره شرکت صنایع مس شهید باهنر جهت بررسی و اعلام نظر حسابرس ارسال شده است.

 

 

بیشتر بخوانید:  حمایت از بازار سرمایه با حذف قیمت‌گذاری دستوری فولاد

بیشتر بخوانید: اخبار نماد فرابورس