هیئت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان پیشنهاد افزایش سرمایه 38 درصدی خود را به صاحبان سهام این شرکت ارائه داد.

به گزارش بورس امروز، هیئت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان پیشنهاد افزایش سرمایه 38 درصدی خود را به صاحبان سهام این شرکت ارائه داد.

بر اساس این پیشنهاد سرمایه شرکت “غشصفا” از 835  میلیارد ریال به 1.156 میلیاردریال افزایش می یابد.

این افزایش سرمایه 320 میلیارد ریالی از سود انباشته صورت می پذیرد.

هدف از این افزایش سرمایه در “غشصفا” اصلاح ساختار مالي، استفاده از معافيت مالياتي ناشي از افزايش سرمايه و همچنين جلوگيري از خروج نقدينگي است.

گزارش پیشنهادی افزایش سرمایه هیئت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان جهت بررسی و اعلام نظر حسابرس ارسال شده است.

بیشتر بخوانید:  زعفران سحرخیز به عنوان کار آفرین برتر برگزیده شد