هیئت مدیره شرکت آهنگری تراکتور سازي ايران پیشنهاد افزایش سرمایه 38 درصدی خود را به صاحبان سهام این شرکت ارائه داد.

به گزارش بورس امروز، هیئت مدیره شرکت آهنگری تراکتور سازي ايران پیشنهاد افزایش سرمایه 38 درصدی خود را به صاحبان سهام این شرکت ارائه داد.

بر اساس این پیشنهاد شرکت “خاهن” از 14،418 میلیارد 606 میلیون و 750 هزار ریال  به 19،918 میلیارد و 606 میلیون و 750  ریال افزایش می یابد.

این افزایش سرمایه 5500 میلیارد ریالی از محل سود انباشته صورت می پذیرد.

هدف از این افزایش سرمایه استفاده از مزاياي معافيت مالياتي که در بند ف تبصره 2قانون بودجه کل کشور در نظر گرفته شده وهممچنين جلوگيري از خروج وجه نقد است.

گزارش پیشنهادی افزایش سرمایه هیئت مدیره  جهت بررسی و اعلام نظر حسابرس ارسال شده است.

  • منبع خبر : کدال
بیشتر بخوانید:  لكما تعديل سنواتی داد