در حالی که طبق قانون اساسی مهلت بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان حداکثر 20 روز است، 37 روز از تصویب طرح قانون بانک مرکزی در مجلس گذشته است، اما هنوز نظر نهایی شورای نگهبان درباره این طرح اعلام نشده است.

به گزارش بورس امروز؛ طرح قانون بانک مرکزی که اولین و اساسی‌ترین اصلاحات ساختاری در نظام تصمیم گیری و نظارتی در حوزه اقتصادی کشور را رقم می زند، در 15 آبان ماه امسال به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید و درواقع در این تاریخ کار بررسی جزئیات این طرح در مجلس پایان یافت.

طبق اصل 94 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان موظف است مصوبات مجلس را 10 روز بعد از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.

همچنین براساس اصل 95 قانون اساسی، در مواردی که شورای نگبهان مدت 10 روز را برای رسیدگی و اظهارنظر نهایی کافی نداند، می‏تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای 10 روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.

به گزارش فارس، طبق این دو اصل قانون اساسی، شورای نگهبان حداکثر 20 روز فرصت بررسی مصوبه مجلس اعم از طرح یا لایحه را دارد اما هم اکنون 37 روز از تاریخ تصویب طرح قانون بانک مرکزی در مجلس شورای اسلامی گذشته و نظر شورای نگهبان درباره این طرح اعلام نشده است.

طبق اصل 94، مهلت شورای نگهبان برای بررسی مصوبه مجلس، 10 الی 20 روز پس از تاریخ وصول است. یعنی در صورتی که مجلس طرح یا لایحه ای را تصویب کرده اما به شورای نگهبان ارجاع نداده باشد، مهلت تعیین شده برای شورای نگهبان هم آغاز نشده است.

بنابراین یا هیات رئیسه مجلس طرح قانون بانک مرکزی را با تاخیر به شورای نگهبان ارسال کرده یا شورای نگهبان در بررسی طرح در حدود حداکثر 20 روزه تعیین شده در قانون اساسی تاخیر داشته است.

  • منبع خبر : خبرگزاری فارس
بیشتر بخوانید:  پتروشیمی بندر امام موفق به دریافت 2 گواهینامه استاندارد شد