نگاهی به بازار در چند ماهه‌ی اخیر نشان میدهد تغییرات قابل توجهی در گزارش‌های مالی نبوده و اشتباهات حسابداری که تاثیر زیادی را در تصمیم‌گیری بازار نداشته قابل اغماض است.

به گزارش بورس امروز؛ اصلاحیه‌های گزارشات مالی عموما مربوط به فعالیت ماهانه‌ی شرکت هاست. اگرچه در این میان زمان‌بندی پرداخت سود و صورت‌های مالی حسابرسی نشده که گاها اصلاحیه دارند. مهم‌ترین اصلاحیه ها مربوط به آنها گزارش‌های یک ماهه است. در چند ماهه‌ی اخیر تغییرات فاحشی در گزارش‌ها نبوده و اشتباهات حسابداری و غیره که تاثیر زیادی را در تصمیم‌گیری بازار نداشته قابل اغماض است. غالبا در این اصلاحیه ها خطای انسانی وجود دارد. مگر آنکه اصلاحیه ها از تغییرات زیادی برخوردار باشند. در شرکت‌های پالایشگاهی با توجه به آنکه شرکت پخش باید نرخ‌ها را اعلام کند، اعلام این نرخ ها سبب می شود که گزارش های این شرکت ها عمدتا از اصلاحیه برخوردار باشند. در این میان هر شرکتی مجاز به تعداد دفعات اشتباه مشخص است. اگر تعداد این دفعات اشتباهات بیشتر باشد، جریمه و محدودیت‌هایی برای شرکت خاطی در نظر گرفته می شود. در این میان تاکنون گزارش‌ها تغییرات مهمی نداشته اند، اما در مورد زمان‌بندی ارائه‌ی گزارش‌ها باید دقت شود. افراد باید از فرصت تحلیل برخوردار شوند به گونه ای که گزارش های ماهانه منجر نشود تا فرصت تحلیل از دیگر گزارشات مالی گرفته شود.

  • نویسنده : ریحانه کلیوند- کارشناس بازار سرمایه
  • منبع خبر : نشریه بورس امروز
بیشتر بخوانید:  بارقه‌هایی از امید برای حذف قیمت پایانی در قیمت سهام