مدیر عامل شرکت تامین سرمایه دماوند به برنامه افزایش سرمایه 100 درصدی این شرکت از محل مطالبات سهامداران و آورده ی نقدی در تاریخ 18 خرداد 1401 اشاره کرد.

به گزارش بورس امروز؛ میثم فدایی واحد مدیر عامل شرکت تامین سرمایه دماوند به برنامه افزایش سرمایه 100 درصدی این شرکت از محل مطالبات سهامداران و آورده ی نقدی در تاریخ 18 خرداد 1401 اشاره کرد.

وی اظهار داشت: احمد لطفی رییس اداره ی نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار  این افزایش سرمایه 7 هزار میلیارد ریالی را در 6 شهریور 1401 از دستور کار خارج کرد.

فدایی افزود: بر این اساس در چهل و ششمین جلسه هیئت مدیره شرکت تامین سرمایه دماوند که در 18 مهر 1401 برگزار شد این پیشنهاد ملغی گردید.

وی تصریح کرد: به موجب صورت جلسه فوق الذکر،  هیئت مدیره تامین سرمایه دماوند پیشنهاد  افزایش سرمایه 100 درصدی جدیدی را ارائه داد.

به گفته مدیرعامل “تماوند”؛ سرمایه شرکت تامین سرمایه دماوند به میزان 7 هزار میلیارد ریال از محل مطالبات سهامداران، آورده ی نقدی و سود انباشته افزایش می یابد.

وی ابراز داشت: بر اساس این پیشنهاد سرمایه شرکت تامین سرمایه دماوند از 7 هزار میلیارد ریال به 14 هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت. در این راستا نیز گزارش پیشنهادی افزایش سرمایه مزبور در مجمع عمومی فوق العاده به صاحبان سهام ارائه گردیده است.

  • منبع خبر : کدال
بیشتر بخوانید:  اقتصاد جهانی در خطر است

بیشتر بخوانید: اخبار نماد فرابورس