پیشنهاد افزایش سرمایه 800 درصدی شرکت دارو سازی تهران از سوی هیئت مدیره به صاحبان سهام این شرکت ارائه داده شد.

به گزارش بورس امروز، پیشنهاد افزایش سرمایه 800 درصدی شرکت دارو سازی تهران از سوی هیئت مدیره به صاحبان سهام این شرکت ارائه داده شد.

براساس این پیشنهاد سرمایه این شرکت از 60 هزار میلیارد ریال به 540 هزار میلیارد ریال افزایش پیدا خواهد کرد.

این افزایش سرمایه 480 هزار میلیاردی در شرکت “دتهران” از محل سود انباشته به منظور سود انباشته صورت خواهد پذیرفت. 

گزارش پیشنهادی افزایش سرمایه هیئت مدیره شرکت داروسازی تهران جهت بررسی و اعلام نظر حسابرس ارسال شده است.

  • منبع خبر : کدال
بیشتر بخوانید:  آگهی فروش ملک تجاری- اداری از سوی بانک سینا