بانک صادرات بخشی از سهام شرکت های پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت تهران، پالایش نفت تبریز و پالایش نفت اصفهان را در 30 آذر 1401 به مزایده خواهد گذاشت.

به گزارش بورس امروز، بانک صادرات ایران قصد دارد در 30 آذر 1401 بخشی از سهام تحت تملک خود را به مزایده گذارد.
بانک صادرات بخشی از سهام شرکت های پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت تهران، پالایش نفت تبریز و پالایش نفت اصفهان را در روز چهارشنبه به مزایده خواهد گذاشت.
5 میلیارد و 150 میلیون و 738 هزار و 557 سهم پالایش نفت بندرعباس به قیمت پایه 15 هزار ریال در بازار معاملات اول از سوی این بانک به عرضه گذاشته خواهد شد.

همچنین بلوک 4 میلیارد و 753 میلیون و 217 هزار و 711 سهم از سهام شرکت پالایش نفت تهران به قیمت 9 هزار و 500 ریال از سوی بانک صادرات ارزش گذاری شده است که در بازار معاملات دوم عرضه خواهد شد.

466 میلیون و 114 هزار و 46 سهم از پالایش نفت تبریز به قیمت پایه 25 هزار ریال در بازار معاملات اول و 9 میلیارد و 86 میلیون و 948 هزار و 470 سهم نیز از شرکت پالایش نفت اصفهان را به قیمت پایه 13 هزار و 500 ریال واگذار خواهد نمود.
لازم به ذکر است که قیمت پایه هر سهم برای تمامی شرکت ها برای رقابت تعیین شده و بالاترین قیمت پیشنهادی برنده این مزایده خواهد بود.
شرایط واگذاری سهام تمامی شرکت ها از سوی این بانک به صورت نقد و یکجا خواهد بود.
کارگزاران در صورتی مجاز به ورود سفارش خرید در سامانه معاملاتی خواهند بود که 10 درصد از ارزش سهام مورد معامله از هر یک از شرکت ها را بر اساس قیمت پایه به صورت نقدی یا به صورت ضمانتنامه بانکی از مشتری دریافت و به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار واریز نماید.

  • منبع خبر : کدال
بیشتر بخوانید:  واگذاری ۱۶.۹۵ درصد از سهام «فالوم» از سوی «فمراد»