لوپ های کنترلی واحد کلاوس از زیر واحد احیاء محلول به زیر واحد جذب در مدیریت تولیدات کک و مواد شیمیایی شرکت انتقال یافت.

به گزارش بورس امروز به نقل از چیلان، محمدحسن کیانی مهندس ارشد واحد دو بازیابی مواد با اعلام این خبر گفت: در فرایند کلاوس گوگرد از سوزاندن گاز اسیدی در کوره از ئیدروژن سولفوره، گوگرد صنعتی تولید می شود. در این فرآیند گازهای ترش موجود در گاز کک شامل آمونیاک و ئیدروژن سولفوره به کمک تولید آب آمونیاکی غلیظ در زیر واحد جذب از گاز کک جدا و به فاز آبی جذب می گردد سپس در زیر واحد احیای محلول گاز های ترش به کمک بخار و به صورت گاز اسیدی وارد کوره کلاوس شده و در این کوره سوزانده و گوگرد صنعتی تولید می شود.
جانمایی جدید لوپ های کنترلی در تولیدات کک و مواد شیمیایی ذوب آهن اصفهان
لوپ های کنترلی واحد کلاوس از زیر واحد احیاء محلول به زیر واحد جذب در مدیریت تولیدات کک و مواد شیمیایی شرکت انتقال یافت.
جانمایی جدید لوپ های کنترلی در تولیدات کک و مواد شیمیایی ذوب آهن اصفهان
به گزارش چیلان ،محمدحسن کیانی مهندس ارشد واحد دو بازیابی مواد با اعلام این خبر گفت: در فرایند کلاوس گوگرد از سوزاندن گاز اسیدی در کوره از ئیدروژن سولفوره، گوگرد صنعتی تولید می شود. در این فرآیند گازهای ترش موجود در گاز کک شامل آمونیاک و ئیدروژن سولفوره به کمک تولید آب آمونیاکی غلیظ در زیر واحد جذب از گاز کک جدا و به فاز آبی جذب می گردد سپس در زیر واحد احیای محلول گاز های ترش به کمک بخار و به صورت گاز اسیدی وارد کوره کلاوس شده و در این کوره سوزانده و گوگرد صنعتی تولید می شود.

بیشتر بخوانید:  رشد 261 درصدی درآمد "خکاوه" در هشت ماه

ابراهیم کاظمی مهندس ارشد مکانیک کارگاه های شیمیایی نیز در این خصوص اظهار داشت : از ابتدای راه اندازی واحد کلاوس، لوپ های کنترلی موجود در زیر واحد احیای محلول به دلیل دمای بالای سیال زیر این واحد و خوردگی شدید این سیالات دچار فرسودگی شدید می شدند و همواره نشتی سیالات و توقف واحد از این ناحیه وجود داشت.

وی افزود: طرح تغییر جا به جایی لوپ های کنترلی مرتبط بین زیر واحدهای احیای محلول که با دمای بالا کار می کند به زیر واحد جذب که با دمای پایین کار می کند، اجرا شد.

کاظمی گفت: این طرح به مدیریت امور فنی و برنامه ریزی تولید ارسال و پس از کسب تاییدیه از آن مدیریت، عملیات اجرایی آن آغاز شد و تا کنون تعدادی از این لوپ ها به ناحیه سرد منتقل شده است که با این اقدام علاوه بر حفاظت تجهیزات در برابر خوردگی، توقف واحد از این ناحیه هم مرتفع خواهد شد.
ابراهیم کاظمی مهندس ارشد مکانیک کارگاه های شیمیایی نیز در این خصوص اظهار داشت : از ابتدای راه اندازی واحد کلاوس، لوپ های کنترلی موجود در زیر واحد احیای محلول به دلیل دمای بالای سیال زیر این واحد و خوردگی شدید این سیالات دچار فرسودگی شدید می شدند و همواره نشتی سیالات و توقف واحد از این ناحیه وجود داشت.

وی افزود: طرح تغییر جا به جایی لوپ های کنترلی مرتبط بین زیر واحدهای احیای محلول که با دمای بالا کار می کند به زیر واحد جذب که با دمای پایین کار می کند، اجرا شد.

بیشتر بخوانید:  بیمه ملت «سودمحوری» را جایگزین «پرتفومحوری» می‌کند/ قرارداد با بازنشستگان برای دو سال

کاظمی گفت: این طرح به مدیریت امور فنی و برنامه ریزی تولید ارسال و پس از کسب تاییدیه از آن مدیریت، عملیات اجرایی آن آغاز شد و تا کنون تعدادی از این لوپ ها به ناحیه سرد منتقل شده است که با این اقدام علاوه بر حفاظت تجهیزات در برابر خوردگی، توقف واحد از این ناحیه هم مرتفع خواهد شد.