حسابرس و بازرس قانونی با افزایش سرمایه 50 درصدی شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان موافقت نمود.

به گزارش بورس امروز، هیئت مدیره شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان در 21 آبان 1401 پیشنهاد افزایش سرمایه 50 درصدی را ارائه می دهد. حسابرس و بازرس قانونی نیز با این افزایش سرمایه از محل سود انباشته موافقت نمود.

افزایش سرمایه مذکور سرمایه شرکت را از یک هزار میلیارد ریال به 1 هزار و 500 میلیارد ریال افزایش خواهد داد.

این پیشنهاد به منظور تقویت ساختار مالی شرکت انجام شده است.

  • منبع خبر : کدال
بیشتر بخوانید:  پیشنهاد افزایش سرمایه 77 درصدی در "کتوکا"