پیشنهاد هیئت مدیره شرکت کالسیمین مبنی بر افزایش سرمایه 300 درصدی با موافقت حسابرس و بازرس قانونی همراه گردید.

به گزارش بورس امروز، پیشنهاد هیئت مدیره شرکت کالسیمین مبنی بر افزایش سرمایه 300 درصدی با موافقت حسابرس و بازرس قانونی همراه گردید.

این افزایش سرمایه توسط هیئت مدیره این شرکت در 30 تیر سال جاری پیشنهاد گردید.

در پی این فرایند سرمایه شرکت از 6 هزار میلیارد ریال به 24 هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

این افزایش سرمایه از محل سود انباشته و به منظور بهبود ساختار مالی و تقویت سرمایه در گردش شرکت انجام می گردد.

  • منبع خبر : کدال
بیشتر بخوانید:  ورود پتروشیمی زاگرس به فرآیند طرح اتانول سنتزی